A guideline to CIM

Rezultatele anchetei efectuate la sfîrşitul anului 1990 de către Institutul de Cercetări Inovatoare Aplicative din Bochum, cu privire la stadiul fabricaţiei integrate cu calculatorul au evidenţiat că marea majoritate a experţilor germani au exprimat aprecieri favorabile. Numai 9% dintre cei chestionaţi au apreciat că se obțin rezultate mai slabe decit se preconizau, 90% văd posibilităţi de îmbunătăţire a competitivităţii. Ca argumente s-au invocat transparenţa proceselor uzinale, o mai mare siguranţă în planificare şi, ca urmare, o mai bună respectare a termenelor, o calculație mai exactă a costurilor. Greutățile care apar la introducerea sistemelor CIM sînt subaprecierea necesarului de timp, calificarea insuficientă, necuantificarea efectelor. În planificarea dezvoltării s-a evidenţiat cerința unui Know-How din timp. În ce priveşte calificările necesare introducerii CIM, pe primul loc se află cunoștințele legate de structurile şi procesele uzinale. De asemenea, s-a evidenţiat lipsa de transfer a experienţei către noii utilizatori. Independent de concluziile studiului efectuat, specialiştii elveţieni au elaborat propriile linii directoare, referitoare la CIM, cuprinse într-o broşură care descrie conceptul CIM şi modul de realizare a unui proiect CIM, clasificînd premizele abordării, atît pentru utilizator, cît şi pentru ofertantul de CIM.

(after COMPUTERWORLD SCHWEIZ no. 17/91)

Translation:
Dumitru Petre Popescu
The Institute for Research in Informatics

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Dumitru Petre Popescu, O linie directoare pentru CIM (A guideline to CIM), (translation after COMPUTERWORLD SCHWEIZ, no. 17/91), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 73-74, 1992.