A Geographically Distributed Database for Ecology

Eng. Dan Buzuloiu, PhD
Eng. Cătălin Ciocoiu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă modalitatea de proiectare a unei baze de date distribuită pentru monitorizarea și analizarea parametrilor ecologici. Se prezintă structura serverelor și a bazei de date ce poate fi acest scop, precum și aspecte privind securitatea datelor.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Dan Buzuloiu, Cătălin Ciocoiu, A Geographically Distributed Database for Ecology, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(2), pp. 33-40, 1999.