A Fuzzy Control System

Eng. Florin Stănciulescu, PhD
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Se prezintă un sistem de control fuzzy care utilizează un regulator bazat pe prelucrarea de cunoştinţe fuzzy. Modelul care stă la baza funcționării sistemului de control fuzzy este un model de control hibrid (matematico-euristic) compus dintr-un model de simulare a procesului controlat (continuu sau discret), un model de simulare a proceselor cu evenimente discrete şi un model de control fuzzy. Se prezintă schema bloc a sistemului de control fuzzy şi o aplicație a acestui sistem la controlul unui sistem hidrologic.

Keywords: control fuzzy, model hybrid, simulare hibridă, algoritm, aplicație.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Florin Stănciulescu, A Fuzzy Control System, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 29-38, 1997.