A Functional Approach of the Aggregation of Expert Estimations

Math. Vsevolod Arnăut, PhD
Institute of Mathematics
Academy of Sciences
Republic of Moldova

Abstract: Lucrarea se referă la unele momente legate de expertiza colectivă. După o scurtă caracteristică a acesteia, sunt enumerate etapele principale ale expertizei şi apoi analizate unele momente legate de agregarea estimărilor expert, în vederea obţinerii unei caracteristici generale a obiectelor estimate. În încheiere, sunt prezentate rezultate ale aplicării funcţiilor asociative de mediere la combinarea mulțimilor fuzzy.

Keywords: expert, expertiză colectivă, criteriu, estimare, agregare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Vsevolod Arnăut, A Functional Approach of the Aggregation of Expert Estimations, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 55-59, 1998.