A Draft Regulation on Personal Data Protection in Telecommunication Services, To Include Telephone Services

math. Rodica Brînda
Institute for Research in Informatics

Art. 1     Termenii de bază utilizaţi în prezenta recomandare au semnificația definită în continuare:

abonat  – orice persoană care a încheiat un contract cu operatorul de reţea care furnizează un serviciu de telecomunicaţie, în vederea utilizării acestui serviciu;

colectarea   – activitatea de obținere de date referitoare la persoana în cauză;

comunicarea    – acțiunea prin care se fac accesibile terţilor datele cu caracter personal, oricare ar fi mijloacele sau suporturile utilizate;

date cu caracter personal     – orice informaţie, privind persoana identificată sau identificabilă (persoana în cauză). O persoană fizică nu este considerată ca “identificabilă* dacă această identificare necesită amânări sau activități nerezonabile;

date de serviciu     – totalitatea datelor cu caracter personal, generate prin utilizarea serviciilor de telecomunicații şi înregistrate de către
operatorul de reţea cu finalităţi tehnice şi operaționale;

furnizorii de servicii    – entitate publică sau privată care furnizează sau girează servicii de telecomunicaţii, utilizând fie o reţea pusă la
dispoziţie de către un operator de rețea, fie propria sa rețea;

metode criptografice     – metode de ascundere a conţinutului semantic al exprimărilor lingvistice;

operator de rețea     – entitate publică sau privată care face disponibilă utilizarea unei rețele de telecomunicaţii;

participant la traficul informatic    – persoana care participă la acest trafic;
[…]

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Rodica Brînda, A Draft Regulation on Personal Data Protection in Telecommunication Services, To Include Telephone Services, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 59-64, 1998.