A Demoeconomic Model Based on Technical Concepts

Eng. Nicolae Costake, PhD
National Commission on Informatics, Bucharest

Math. Revișoara Bădulescu
National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Modelul demoeconomic prezentat a fost elaborat utilizând concepte de natura teoriei sistemelor, în primul rând linia de întârziere cu pierderi. Se descrie instrumentul program elaborat, exemplificându-se rezultatele. Se prezintă posibilitățile de dezvoltare.

Keywords: demografie, simulare, indicatori economico-sociali, prognoză, productivitate socială a muncii.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Nicolae Costake, Revișoara Bădulescu, A Demoeconomic Model Based on Technical Concepts, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(3), pp. 67-80, 1995.