3D Objects Model-Based Recognition Methods

Math. Gabriela Dăncescu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: În articolul de faţă, ne propunem să abordăm diferite metode de recunoaştere bazată pe model a obiectelor tridimensionale, problemele care apar în proiectarea unui sistem de vedere bazat pe model, reprezentări, scheme de modelare a obiectului etc.

Keywords: CAD/CAM, recunoaștere obiect, sistem de vizualizare bazat pe model, scheme de modelare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Dăncescu, 3D Objects Model-Based Recognition Methods, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(2), pp. 69-74, 1995.