3-D Modelling in GIS

Math. A. Ioniţă
Math. T. Macovei

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Modelarea datelor şi proiectarea bazei de date în Geographical Information System (GIS) sunt dependente de structurile fundamentale de date. În timp ce cercetările de până acum s-au concentrat pe o legatură eficientă între date bidimensionale în general şi atributele corespunzătoare, integrarea datelor de teren necesită structuri de date în 3D.

Articolul începe cu modele de date folosite în grafica pe calculator care descriu date în 3D. Rezultă că, descompunerile regulate în 2D nu sunt corespunzătoare cu datele GIS.

În termenii unei topologii bidimensionale datele geometrice neregulate ale unei suprafețe de teren pot fi descrise în mod eficient prin descrierea marginilor. Aceste descrieri se potrivesc foarte bine cu orientarea obiect, în comparaţie cu modelul geometric, constând din coordonate şi topologie. Se poate obține o separare a datelor relativ la densitatea datelor de teren, conform cu densitatea datelor reflectând situarea (aşezarea).

Keywords: Digital Terrain Models (DTM), Instanţiere Primitive (PI), Enumerarea Ocupării Spațiale (EOS), Boundary Representation Models (BRM), Descompunere Celulară (DC), Reprezentare prin Graniţe (RG), Geometria Solidului Constructiv (GSC), Geographical Information System (GIS), Object Oriented Programming (OOP), Reţele Neregulate de Triangularizare (TIN), Modelare Geometrică.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
A. Ioniţă, T. Macovei, 3-D Modelling in GIS, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(3), pp. 39-44, 1993.