3-D Geometrical Modelling Techniques Based on B-Spline: Surfaces for CAD of Ship’s Software Hulls

Eng. Marius Niţu
Math. Tudor Macovei
Eng. Dragoș Dobran

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: În prezenta lucrare, se discută problema proiectării planurilor de formă (generarea liniilor de contur) ale navelor. După o scurtă prezentare a noţiunilor de bază despre interpolarea bazată pe curbe şi suprafețe B-spline, se prezintă un algoritm de calcul al intersecţiei suprafețelor B-spline cu plane paralele la planele ortogonale principale. Sunt, de asemenea, discutate condiţiile de capăt ale suprafeţelor B-spline în cazul general, ca şi în cazul în care suprafețele se conectează de-a lungul unei curbe spaţiale cu continuitate CO. În final, se discută arhitectura unui sistem de proiectare asistată de calculator a formei carenelor navelor.

Keywords: Proiectarea asistată de calculator, modelare geometrică, interpolare B-spline.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Marius Niţu, Tudor Macovei, Dragoș Dobran, 3-D Geometrical Modelling Techniques Based on B-Spline: Surfaces for CAD of Ship’s Software Hulls, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(3), pp. 61-66, 1993.