Monthly Archives: May 2022

Modelling of High Complexity Systems with Applications

Florin Stănciulescu  Modelling of High Complexity Systems with Applications WIT Press, Southampton, Boston, 2005, 335 p., ISBN 1-85312-778-7 Sistemele de mare complexitate constituie o provocare pentru orice specialist. Cu atât mai mult modelarea unui astfel de sistem poate pune probleme, uneori insurmontabile, sistemiştilor. De aceea, cartea de față poate fi …

Read More »

Modelling of High Complexity Systems with Applications

F. Stănciulescu, PhD  National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest WIT Press, Southampton, Boston, 2005, 335 p., ISBN 1-85312-778-7, aprox. 400 pp. + CD-ROM  This book describes new methods and techniques for the computer modelling of large-scale natural and man-made systems, characterised by a large dimension, high …

Read More »

Le gouvernement électronique

Doina Banciu, Dan Nica Le gouvernement électronique, Technical Publishing House, Bucharest, 2005, 196 p., ISBN 973-31-2252-1 Doina Banciu şi Dan Nica, prin această carte a cărei prefață am avut onoarea să o scriu, au întreprins un studiu asupra impactului tehnologiei informației electronice asupra activităţii guvernelor și, în special, a Guvernului …

Read More »

Modelling High Complexity Systems

eng. Florin Stănciulescu, PhD Technical Publishing House, Bucharest, 2003, 367 p., ISBN 973-31-2155-X Obiectul lucrării este fundamentarea teoretică a modelării matematico-euristice, sinteză a modurilor de abordare cantitativă şi calitativă a sistemelor de mare complexitate, domeniu în care există importante preocupări şi realizări semnificative pe plan mondial, dar unde soluţiile sunt, …

Read More »

An Agent-Based Approach for Coordinated Multi-Provider Service Provisioning

Monique Calisti Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 2003, 282 p., ISBN 3-7643-69922-1 Rețelele de comunicaţii reprezintă sisteme interdependente, de mare complexitate, care presupun activităţi complicate de conducere și control, în condiții de folosire strictă a resurselor şi a timpului. În vederea alocării dinamice a unui număr mare de cerințe de …

Read More »

Automata Theory and Its Applications

Bakhadyr Khoussainov and Anil Nerode Birkhäuser Boston, Springer Verlag, 2001, 430 p. Lucrarea abordează subiecte cu aplicativitate în mai multe domenii cum ar fi: studiul limbajelor formale, logica matematică, teoria calculabilității, reprezentarea matematică a noțiunii de program ce se execută în contextul unor resurse finite, modelarea circuitelor electrice idealizate etc. …

Read More »

Control Systems Theory with Engineering Applications

Lyshevski, S.E. Purdue University at Indianapolis, USA Birkhäuser Verlag, Boston, 2000, Str. 148, 416 p. Această carte tratează teoria sistemelor automate şi este astfel concepută încît să permită un progres gradual de la conceptele teoretice la aplicaţiile practice. Am ţinut să subliniem de la început acest fapt, deoarece acesta este …

Read More »

Criptography and Computational Number Theory

Lam, K., Shparlinski, L, Wang, H. Birkhäuser Verlag, 2001, 392 pp., Hardcover, Str. 148 Domeniul criptografiei şi al teoriei numerelor a cunoscut, recent, o dezvoltare rapidă, care a făcut subiectul unui workshop în Singapore, noiembrie 1999. Scopul acestui workshop a fost acela de a stimula cercetările ulterioare în domeniul securităţii …

Read More »

Advances in Mathematical Systems Theory

Colonius, F., Halmke, U., Wolters, D., Wirth, F. Birkhäuser Verlag, 2000, 336 pp., Hardcover, Str. 168 Lucrarea care este editată în onoarea lui Diederich Huirichsen, se concentrează asupra dezvoltărilor contemporane şi a rezultatelor obținute în domeniul teoriei matematice a sistemelor şi reglării automate. Cartea include lucrări invitate ale unor cercetări …

Read More »

Recent trends in nonlinear analysis

Appel, J.  Birkhäuser Verlag, Basel, 2000, 272 pp., Hardcover, Str. 128 Dedicată lui Alonso Vignoli, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, cartea conţine o colecție de 21 de lucrări de cercetare originale, în diferite domenii ale analizei neliniare. Este cunoscut de către specialişti faptul că cercetarea în domeniul …

Read More »