Monthly Archives: April 2022

Electronic Data Interchange: Streamlining Business Communications

Computer Technology Research Corp. South Carolina, USA, 1992, 133 p. În această lucrare sînt discutate următoarele aspecte: 1) evoluţia standardului EDI (Electronic data interchange) şi rolul pe care poate să-l aibe în afacerile internaţionale; 2) structura şi conţinutul unei transmisii EDI şi elementele care îi îmbunătăţesc viteza și siguranţa; 3) …

Read More »

Microsoft Windows 3.0, 3.1 and Beyond

Jerry Cashin Computer Technology Research Corp., Charleston, S. Carolina, U.S.A, 1992, 162 p. Microsoft Windows este cel mai bine vîndut produs software pe PC din istorie. În aprilie 1984 Windows a fost promovat ca o extensie a sistemului MS-DOS. Acum MS Windows este pentru utilizatorii DOS mai mult decît o …

Read More »

Implementing UNIX in the 90’s

Peter V. Varhol Computer Technology Research Corp., Charleston, S. Carolina, USA, 1992, 186 p. Raportul “Implementarea sistemului Unix în anii 1990″ are ca prim obiectiv comunicarea informaţiilor tehnice, organizatorice şi practice în urma implementării cu succes a tehnologiei sistemului Unix. Sînt indentificate standardele şi strategiile concentrate pe piata Unix-ului. Al …

Read More »

Networking with UNIX: Connecting Open Systems

Jerry Cashin Computer Technology Research Corp., Charleston, S. Carolina, USA, 1992, 176 p. Raportul “Networking with Unix: Connecting Open Systems” abordează şi identifică capabilitățile şi implementările sistemului Unix în cadrul reţelelor; sînt prezentate instrumentele de integrare a platformelor eterogene şi cele de programare pentru asigurarea unei interfeţe către rețea şi …

Read More »

Object-oriented Programming. The Software Development Revolution

Peter V. Varhol Computer Technology Research Corp. Charleston, S. Carolina, U.S.A., 1992, 129 p. Orientarea obiect (prescurtată uzual OO) a devenit în ultima perioadă unul dintre domeniile care suscită un larg interes pentru cei ce dezvoltă programe. Ideile care stau la baza OO au fost dezvoltate la sfîrşitul deceniului șapte, …

Read More »

Discrete Event Systems: Modelling and Control

S. Balemi, P. Kozák, P. Smedinga (Editors) Birkhäuser Verlag AG, Basel, Switzerland, 1993, 230 pages Cercetarea în domeniul sistemelor cu evenimente discrete (prescurtat SED) este motivată de aplicațiile în  sistemele flexibile de fabricaţie, în reglarea traficului şi în proiectarea şi verificarea software în timp-real, pentru a nu menţiona decît cîteva …

Read More »

A Proof Theory for General Unification

Wayne Snyder (Birchäuser Publ. House, Boston, 1991, p. 178) Această monografie a apărut în 1991, în seria “Progress in Computer Science and Applied Logic”, la editura Birkhäuser, autorul ei, Wayne Snyder, fiind un cercetător american de la Universitatea din Boston. Volumul prezintă două generalizări ale unificării standard, respectiv unificarea în …

Read More »

Computational Systems Analysis. Topics and Trends

Achim Sydow (editor), Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, Holland, 1992, 458 pages. Există tratate a căror apariție umple un gol în literatura de specialitate. Se poate afirma că lucrarea Computational Systems Analysis, publicată de cunoscuta editură olandeză Elsevier reprezintă tocmai o astfel de carte, Impulsul publicării unui astfel de tratat …

Read More »

Intelligent Databases

Parsaye K. – Intelligent Databases. Object-Oriented Deductive Hypermedia Technologies, John Wiley & Sons, New York, 1989. Cartea prezintă tehnologia bazelor de date inteligente care au un impact considerabil asupra modalităţilor de gîndire şi lucru ale utilizatorilor. Bazele de date inteligente extind facilităţile oferite de sistemele de baze de date conversaţionale …

Read More »

Object-Oriented Data Base Programming

Suad Alagic – Alagic, S. – Object-Oriented Data Base Programming, Editura Springer, New York, 1989, p. 320. Lucrarea constituie o încercare reuşită de definire a unui limbaj de programare de nivel înalt, orientat pe obiecte, care să fie utilizat ca limbaj standard de definire şi manipulare de date. Limbajul definit …

Read More »