Monthly Archives: April 2022

First Steps in LATEX

George Gratzer  Birkhäuser, Boston & Springer Verlag, New York, 1999 În ultimii ani, se constată un interes sporit pentru editorul de texte ştiinţifice şi, mai ales, matematice, cunoscut sub numele de LaTeX. Această constatare nu priveşte numai marile edituri care publică reviste de specialitate şi cărți în domeniul matematicii, informaticii, …

Read More »

Informatica industrială. Noi paradigme şi aplicaţii (Industrial Informatics. New Paradigms and Applications)

Florin Gheorghe Filip Boldur Bărbat Technical Publishing House, Bucharest, 1999 Monografia “Informatica industrială – Noi paradigme şi aplicaţii”, elaborată de F. G. Filip şi B. Bărbat, reprezintă un eveniment nu numai pentru faptul că deschide Colecţia “Tehnologia Informaţiei” a Editurii Tehnice, semnificaţia pentru acest început de mileniu, dar şi pentru …

Read More »

Topics in Nonlinear Analysis

Joachim Escher Gieri Simonett (editors) Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1999 Analiza nelineară este un domeniu de cercetare pe cât de interesant, pe atât de dificil, datorită faptului că, spre deosebire de sistemele liniare care se supun principiului superpoziţiei, sistemele neliniare nu ascultă de acest principiu şi sunt, de aceea, …

Read More »

Scaling Limits and Models in Physical Processes

Carlo Cercignani, David H. Sattinger Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1998 Modelarea matematică a proceselor fizice este o problemă mai veche, dar mereu actuală, mai ales de la apariţia calculatorului personal, care pune la dispoziţia cercetătorului instrumente de calcul puternice. În acest context, evaluarea limitelor şi a modelelor în procesele …

Read More »

New Developments for Standardisation in the Information Technology Field

PhD student, math. Rodica Hrin eng. Mihaela Tomescu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Comitet tehnic național Titlu Stadiu  CT 1941 SR ISO/CEI 2382-1 “Sisteme de prelucrare a datelor – Terminologie – Termeni fundamentali” proiect pentru anchetă publică CT 194 SR ISO 2382-19 “Sisteme de …

Read More »

The Informatization of Education in Romania (A Strategic Planning)

Coordinator: prof. Viorel Marinescu Elaboration team: mat. Cornel Lepădatu ing. Mircea Gâlcă mat. Doina Enache ec. Daniela Pascal  Institute for Research in Informatics Contextul elaborării Proiectului Director de Informatizare a sistemului educației naţionale Organizarea şi funcționarea sistemului educaţiei naționale sunt reglementate prin Legea Învăţământului nr. 84/1995. Învăţământul urmăreşte realizarea idealului …

Read More »

Solving Higher-Order Equations: From Logic to Programming

Christian Prehofer Birkhäuser, Boston, 1998, 186 p. Această monografie face parte dintr-o serie publicată de Editura Birkhäuser şi este intitulată “Progrese în ştiinţa calculatorului”, serie care îşi propune să tipărească lucrări care să fundamenteze teoria calculatorului. Lucrarea pe care o recenzăm dezvoltă tehnici de raționament ecuaţional şi de programare declarativă, …

Read More »

Introduction to Partial Differential Equations with Matlab

Jeffrey M. Cooper Birkhäuser Verlag, AG, Basel, Berlin, 1998, 560 p. Domeniul ecuaţiilor cu derivate parţiale este, în egală măsură, important pentru matematică, dar şi pentru informatică, dat fiind faptul că acestea intervin în rezolvarea sistemelor distribuite, întâlnite în natură (ecologie, hidrologie, termodinamică, dar şi în sistemele construite de om). …

Read More »