Monthly Archives: December 2021

MORPHO-2: environment for the design and development of monolingual lexicons

Eng. Cristian Dumitrescu Institute for Research in Informatics Abstract: În lucrare se descrie sistemul MORPHO-2, sistem proiectat în scopul gestiunii lexicoanelor monolingve și a manipulării on-line a proceselor lexicale. Serviciile asigurate de sistem permit modelarea şi manipularea informaţiilor de natură morfologică, sintactică şi semantică la nivelul lexiconului. La proiectarea şi …

Read More »

PRORA, the PROLOG interface to an ORACLE database

Math. C. Andreescu, Math. V. Popa, Eng. S. Chiricescu Institute for Research in Informatics Abstract: Acest articol descrie o nouă arhitectură de baze de date pentru manipularea faptelor, bazată pe o versiune extinsă a PROLOG-ului. Această arhitectură facilitează utilizarea PROLOG-ului ca un limbaj de interogare relaţional, care poate explora faptele …

Read More »

Instruments for the verification and testing of expert systems developed in object-oriented programming environments

Eng. Ștefan Trăușan-Matu Eng. Mihai Bărbuceanu Institute for Research in Informatics Prof. dr. Eng. Jaak Tepandi Tallinn University of Technology Abstract: Lucrarea îşi propune să analizeze disponibilităţile mediilor de programare orientate spre obiecle în verificarea și testarea şistemelor experte. De asemenea, vor fi propuse soluții pentru realizarea modulelor specializate în …

Read More »

The simulation and control of large systems by using an algorithm based on mathematical and heuristic methods

dr. Florin Stănciulescu Institute for Research in Informatics Abstract: Se prezintă o alternativă la metodele clasice de simulare și control al sistemelor mari, complexe, utilizind un algoritm de calcul bazat pe unele concepte ale inteligenței artificiale (reguli de inferenţă, rețea de inferenţe, bază de cunoștințe, prelucrarea cunoştinţelor şi altele). Nucleul …

Read More »

SIMNON – simulator for continuous and discrete systems (III)

eng. Marina Meilă Predoviciu Polytechnic Institute of Bucharest 4. Simularea sistemelor interconectate SIMNON permite simularea structurilor formate din ansambluri de sisteme continue şi discrete, interconenctate. Această facilitate permite reprezentarea şi simularea proceselor industriale, conduse de regulatoare automate şi a altor procese ce se descompun natural în subsisteme. Pentru a reprezenta …

Read More »

Introduction to MATLAB language (III)

Eng. Ioan Tăbuş Polytechnic Institute of Bucharest Continuarea descrierii elementelor de bază ale limbajului În cele ce urmează, se va continua introducerea sistematică a noțiunilor care ”constituie nucleul operațional matematic al limbajului MATLAB. 2.3 Operații cu matrici şi cu masive În MATLAB, există două tipuri de operaţii în care apar …

Read More »

dBASE CLIPPER Compiler (III)

Eng. Alexandru Tertișco The Polytechnic Institute of Bucharest 5.7. ACCEPT (dBASE & CLIPPER) Acceptă de la tastatură un șir de caractere. Sintaxa ACCEPT[ <prompt> ] TO <mem.var> Utilizare Mesajul prompt poate fi un şir de caractere delimitat cu [ ] sau ” ” sau o variabilă de tip caracter. Şirul de …

Read More »

Cyber delinquency – computer viruses

Autorul unui virus devine responsabil, atît pe plan civil cît şi la nivel penal, începînd cu 1988. Termenul de virus desemnează programele care conţin o funcţie de autoreproducere, capabile să contamineze anumite elemente deja existente în memoria calculatorului. Ciclul de viaţă al unui virus se descompune în trei faze: – …

Read More »

Tax reduction for independent authors

În baza unei instrucţiuni din 10 aprilie 1991, Administraţia precizează condiţiile în care cesiunile drepturilor asupra software-urilor pot beneficia de impozitare redusă a regimului plusvalorilor pe termen lung. Rata redusă este în prezent de 16 %. Autorii implicaţi sînt astfel autorizaţi să aplice acest regim nou produselor percepute, începînd cu …

Read More »

Biometry: the fingerprint related to the password

Biometria permite, datorită analizei caracteristicilor fizice ale indivizilor, limitarea incertitudinii legată de utilizarea codurilor de acces. Securitatea se sprijină cel mai adesea pe utilizarea codurilor de acces şi pe cuvinte de acces (parole). Nu este niciodată sigur sută la sută că cel care utilizează un cod de acces este într-adevăr …

Read More »