Monthly Archives: December 2021

Concepts, approaches and instruments in the design of virtual industrial enterprises

Abstract: Lucrarea de față prezintă unele aspecte ale cercetărilor desfășurate până în prezent în cadrul Proiectului de Cercetare de Excelență “ORGVIRT”. Obiectivul cercetărilor din fazele încheiate, a constat în elaborarea unui cadru conceptual și metodologic care să poată oferi fundamentul pentru elaborarea de sisteme informatice și produse program pentru managementul …

Read More »

National system for the management of digital resources in science and technology based on GRID – SINRED structures

Abstract: Proiectului CEEX, SINRED și-a propus să definească și să realizeze un sistem național unitar de management al resurselor digitale în știință și tehnologie bazat pe structuri GRID. Partenerii din consorțiu sunt: Universitatea din Bucuresti; Universitatea Politehnica București; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Institutul Național de Informare și Documentare; Universitatea de …

Read More »

Research on the evaluation of the quality of online public services

Abstract: Această lucrare descrie rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul proiectului complex de cercetare “Sistem de evaluare a calității serviciilor publice on-line pentru cetățeni și mediul de afaceri (e-ServEval)” derulat în Programul Cercetare de Excelență 2005-2008. Sunt descrise elementele cadrului conceptual al calității serviciilor publice on-line și diferitele abordari utilizate pe …

Read More »

Semantic Web for the Intelligent Integration of Web Resources

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: The Semantic Web should enhance the current World Wide Web with reasoning capabilities for enabling automated processing of possibly distributed information. In this paper we describe an architecture for Semantic Web reasoning and query answering in a very …

Read More »

Clustering and Meta-clustering Gene Expression Data with Positive Matrix

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Although clustering is probably the most frequently used tool for data mining gene expression data, existing clustering approaches face at least one of the following problems in this domain: a huge number of variables (genes) as compared to …

Read More »

EDUSAN – Complex integrated system related to education for health promotion and disease prevention

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Proiectul se încadrează în aria tematică precizată de CEEX 2005 prin problematica abordată și anume îmbunătățirea capacității de prevenire a bolilor, favorizarea unui diagnostic precoce și realizarea spațiului informațional al sănătății. Menținerea unei stări bune de sănătate a …

Read More »

The availability of information technologies: present requirements and perspectives in the context of information society

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Accesibilitatea este o componentă esențială pentru construirea unei Societăți Informaționale, bazate pe incluziune socială și acces universal la tehnologie. Obiectivul acestei lucrări este trecerea în revistă a situației existente în domeniul implementării de tehnologii informatice accesibile, cu grad …

Read More »

Introduction to MATLAB language

Eng. Ioan Tăbuş Polytechnic Institute of Bucharest 1. Introduction MATLAB este un mediu de programare avînd ca nucleu proceduri de transformare a matricilor, care sînt elementele de bază ale limbajului. Modul dc lucru este interactiv, sistemul interpretînd fiecare linie introdusă de utilizator de la consolă, dar există atît posibilitatea extinderii …

Read More »

dBASE CLIPPER Compiler

eng. A. Tertişco Polytechnic Institute of Bucharest 1. Overview Pachetul CLIPPER constituie un complex instrumental care permite compilarea şi crearea unor fişiere executabile pornind de la programe sursă scrise într-o versiune modificată a limbajului dBASE sub sistemul de operare MS-DOS pe calculatoare compatibile IBM-PC. Pachetul CLIPPER minimal include compilatorul (CLIPPER.EXE), …

Read More »