Monthly Archives: December 2021

Innovative user-centered eLearning system – elements of design

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Această lucrare prezintă obiectivele generale și demersul cercetărilor din cadrul proiectului CEEX Sistem inovativ de învățare personalizată și centrată pe utilizator, cu aplicații în domeniul conducerii proiectelor (SinPers). Avand în vedere faptul că strategiile avansate de cercetare din …

Read More »

Methods of information extraction from the Web Content and its provision to the mobile user

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Această lucrare descrie unele metode și aspecte practice, referitoare la prelucrarea și folosirea conținutului informațional oferit de Internet pentru utilizatorul mobil. Informațiile oferite acestuia trebuie să fie extrase, de multe ori, dintr-un conținut Web semistructurat, trebuie apoi să …

Read More »

Activity monitoring for the prevention and elimination of the effects of natural disasters and industrial accidents

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă principalele aspecte ale monitorizării activităților de prevenire și înlăturare a efectelor produse de dezastrele naturale și de accidentele industriale, care impun necesitatea realizării unui produs informatic destinat asistării factorilor de decizie în domeniul managementului situatiilor de …

Read More »

A model for agricultural production planning that includes climate-related, market-related and environmental risks

Abstract: În articol se prezintă alături de preocupări existente pe plan internațional în domeniul modelării matematice în agricultură, un model matematic de planificare a producției agricole care include riscuri legate de condiții climatice, de piață și de poluarea mediului. Modelul prezentat este un model de programare matematică multicriterială stocastică. El …

Read More »

Decision support for sustainable agriculture

Rădulescu Constanța Zoie radulescu@ici.ro National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: În prima parte a acestui articol se prezintă concepte generale privind Sistemele Suport de Decizie (SSD) și arhitectura unui SSD orientat pe date. Se analizează apoi câteva exemple de SSD (orientate pe date) destinate …

Read More »

Specification of the notification system for mobile users

Abstract: Lucrarea prezintă specificația sistemului de notificare pentru utilizatorii mobili. Sistemul prezentat abordează aspecte relevante ale utilizatorilor mobili privind: specificarea serviciilor și proceselor necesare rezolvării taskurilor acestora utilizând limbajul BPEL, descoperirea sintactică și semantică a serviciilor specificate utilizând standardul UDDI extins, execuția proceselor BPEL, monitorizarea execuției proceselor, notificarea evenimentelor declanșate …

Read More »

GridMOSI virtual organization – component part of the national research infrastructure

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Politehnica University of Bucharest Cătălin Nae cnae@aero.incas.ro National Institute for Aerospace Research of Bucharest Rodica Potolea rodica.potolea@cs.utcluj.ro Technical University of Cluj-Napoca Dana Petcu petcu@info.uvt.ro West University of Timișoara Abstract: Infrastructura Grid reprezintă o componentă esențială a unei infrastructuri moderne …

Read More »

Research on the creation of an “Integrated system for Business Development” dedicated to the meat processing industry

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Platforma tehnologică europeană MANUFUTURE dedicată tehnologiilor performante de fabricație are o contribuție importantă la transformarea industriei europene în cea mai competitivă industrie din lume. Proiectul IDEA se adresează industriei de prelucrare a cărnii prin propunerea unei strategii și …

Read More »

Functional architectures for the design and integration of semantics-based services

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă cerințele funcționale și arhitecturale pentru realizarea (în cadrul proiectului CEEX ‘SEM-A2B’) a unui sistem care are ca obiectiv cooperarea între furnizori de servicii (FS) și integrarea serviciilor acestora, cu scopul de a susține inițiativele agenților economici. …

Read More »