Monthly Archives: October 2021

Architecture of Computer Integrated Manufacturing Systems

Eng. Domide Adrian The Institute for Research in Informatics Abstract: În stadiul actual, în domeniul sistemelor de producţie integrată cu calculator – CIM (Computer Integrated Manufacturing) – se pune tot mai acut problema respectării unui model de referinţă (arhitectură), care să furnizeze: o definire generală a sferei şi naturii CIM, …

Read More »

CIM – Computer Integrated Manufacturing

Eng. Dumitru Petre Popescu The Institute for Research in Informatics Abstract: Definirea sistemelor integrate de producţie trebuie privită într-o manieră evoluționistă şi are în vedere aspectele funcţionale, conceptuale şi tehnologice. Structura fluxului material, structura funcţională și structura suportului tehnologic, hardware si software, constituie elementele reprezentative ale unui sistem integrat de …

Read More »

Flexible Manufacturing Systems Design for Assembling Operations

V. P. VORONENKO În ultima vreme s-a acordat o mai mare atenţie problemelor proiectării sistemelor flexibile de fabricaţie (SFF) în domeniul operaţiilor de montaj, deoarece procesele de montaj reprezintă etapa finală a fabricaţiei producţiei finite, etapă în care se formulează parametrii necesari în aprecierea calităţii produselor. În stadiul de proiectare a …

Read More »

Automation of Evidence and Control over the Technological Design Stage of the Flexible Manufacturing Systems

În vederea creşterii eficienţei în conducerea proiectării tehnologice, în cazul producţiei flexibile o tot mai mare importanţă capătă perfecţionarea evidenţei şi controlului asupra stadiului pregătirii tehnologice a fabricaţiei, ca una din funcţiile de bază ale conducerii. Procesul de conducere a pregătirii tehnologice a fabricaţiei privind producţia în serie şi producția …

Read More »

Implementation of EDI Systems – A management perspective

Introduction Organizațiile care au în intenţie implementarea unui sistem EDI trebuie să fie conștiente de mai multe aspecte (inclusiv cîteva probleme posibile). Prezentarea de faţă se ocupă de cîteva dintre aceste aspecte tipice. Commercial and legal considerations Se pune adesea întrebarea dacă termenii normali ai contractelor comerciale sînt sau nu …

Read More »

Juridical Weapons against Viruses

Raportul privind securitatea informatică, redactat de “Comisia informatică” a Cigref (Club Informatique des Grandes Entreprises Frangaises) a constatat că “sabotajul în domeniul software devine un risc care trebuie să preocupe, fiind în continuă creştere și avînd consecințe din ce în ce mai grave.” De asemenea, raportul recomandă “integrarea securitaţii informatice …

Read More »