Monthly Archives: October 2021

LATEX – A Software Product for Producing Documents

Sima Vasile  1. Overview Sistemul de elaborare a documentelor LATEX, proiectat de L. Lamport [1], este o versiune specială a programului TEX, elaborat de D. Knuth [2]. TEX este un program sofisticat pentru obţinerea efectelor tipografice de înaltă calitate, în special pentru texte matematice. LATEX adaugă la TEX o colecţie …

Read More »

Software Security

Încă din secolul trecut au existat preocupări privind protecţia proprietăţii intelectuale, preocupări materializate prin convenţii internaţionale, care reglementează cadrul general al protecţiei: – Convenţia de la Paris (20 martie 1883) pentru protecţia proprietăţii intelectuale, la care România a aderat în 1920; – Convenţia de la Berna (9 sept. 1886) privind …

Read More »

Fractal Transformation Compression

Creatorii de software știu că multe reprezentări din memorie a unor imagini color şi dinamice la monitor suprasolicită sistemele de calculator: cerinţele de memorare sînt prea mari. Imaginile video dinamice generate de computer, a căror calitate corespunde cu aproximaţie celei aferente televiziunii SUA, solicită cca. 22 MByte de date pe …

Read More »

A guideline to CIM

Rezultatele anchetei efectuate la sfîrşitul anului 1990 de către Institutul de Cercetări Inovatoare Aplicative din Bochum, cu privire la stadiul fabricaţiei integrate cu calculatorul au evidenţiat că marea majoritate a experţilor germani au exprimat aprecieri favorabile. Numai 9% dintre cei chestionaţi au apreciat că se obțin rezultate mai slabe decit …

Read More »

CIM in Wood Industry

Pentru cerințele din industria elveţiană a lemnului se preconizează construcţia la Biel a unui centru de asistență CIM. Scopul proiectului este ca, prin intermediul fabricaţiei integrate cu calculatorul, să se obțină ridicarea competitivităţii industriei de prelucrare a lemnului. (after COMPUTERWORLD SCHWEIZ nr. 11/91) View full text CITE THIS MATERIAL AS: …

Read More »

Between UNIX and MS-DOS – Myths and Realities

Apariţia modei “sistemelor deschise” s-a datorat utilizatorilor care s-au dorit independenţi de un anumit constructor. Această orientare a pus faţă în faţă sistemele de operare MS-DOS şi UNIX, care aparţin sistemelor deschise și care astăzi deţin interfeţe grafice performante și confortabile în comparaţie cu alte sisteme existente. Diferența dintre cele …

Read More »

IBM Compatible and APPLE Computers

Fără a încerca o pledoarie pentru Apple, cu toate că ar merita-o cu prisosinţă, avem ocazia să punem în paralel, şi nu pentru prima oară, două lumi diferite menite să slujească omul. Calculatoarele compatibile IBM se bucură de o largă răspindire în domeniul tehnicii de calcul. Dotate cu microprocesoare INTEL …

Read More »

Computer Simulation of Manufacturing Process in CIM Systems

Eng. Liviu Zuzu Math. Carmen Bobeanu Eng. Roxana Lăzărescu Math. Mihaela Pal The Institute for Research in Informatics Abstract: Articolul prezintă o modalitate de simulare cu ajutorul calculatorului a proceselor discrete de producție, care se bazează pe utilizarea unui instrument modern și foarte puternic de modelare, respectiv Rețelele Petri Colorate …

Read More »

Automation of Computer-Aided Manufacturing

Eng. Constantin Sâmbotin, PhD The Institute for Research in Informatics Abstract: Scopul lucrării este de a prezenta unele consideraţii personale privind introducerea calculatorului electronic în automatizarea mediilor industriale, dezvoltînd astfel unele concepte pe care le-am elaborat anterior. În acest context am arătat unele modalităţi de realizare a sistemelor de automatizare …

Read More »