Monthly Archives: September 2021

CTOS – An Outsider which Became An Operating System of the ’90s

Cu tot progresul realizat, anii 80 reprezintă domeniul în care cele mai importante tehnici de calcul au atins un prag limită: sistemele multimedia conduc piața; minicalculatoarele au cunoscut grandoarea şi decadența; la fel şi marile calculatoare. PC-urile a la IBM păreau că se detașează în cîştigător, dar ele s-au lovit …

Read More »

Obtaining Copyright: On Behalf of the Author or on Behalf of the User

În domeniul atît de important al copierii de software (art. 47 din legea din 3 iulie 1985), copia de salvare face obiectul unei stricte interpretări a Curţii de casaţie, în vreme ce Directiva europeană autorizează decompilarea numai în anumite condiții (Directiva nr. 91250 a Consiliului CEE din 14 mai 1991 …

Read More »

General Model for Automatic Control of Hierarchical Electroenergetical Systems

Eng. Cătălin Dumitriu Eng. Lucia-Cristina Dumitriu Abstract: Sistemele electroenergetice actuale, constituite într-o clară structură ierarhizată, puternic informatizate, sînt pregătite pentru ca într-un viitor destul de apropiat să se supună legilor stricte ale conducerii automate, care să scoată cel puţin deciziile curente, operative, sub incidenţa impreciziei și stărilor emoţionale caracteristice operatorilor …

Read More »

Physical Simulator for Flexible Processing Systems

Eng. Adrian Totu Eng. Lidia Barbul Eng. Adrian Dorobanţu Abstract: În articol este prezentat modul în care a fost proiectat şi realizat un simulator fizic pentru Sistemele Flexibile de Prelucrare (SFP). Simulatorul pentru SFP este un instrument utilizat în verificarea, testarea și reprezentarea modului de funcţionare al Sistemelor Flexibile de …

Read More »

Large Scale Systems Reliability

Prof. Dr. Ion Săcuiu Lecturer Maria Enăchescu Iulian Mircea Academy of Economic Sciences Abstract: Promovarea pe piaţă a unui produs de folosinţă îndelungată necesită însoţirea acestuia de un centificat de calitate și fiabilitate, elaborat pe baza unui studiu. Cum este practic imposibil de realizat un lot reprezentativ care să funcţioneze …

Read More »

Reduction of Number of Nodes on Automatically Generating A Graph Drawing

Math. Rădulescu Constanţa Zoie Institute for Research in Informatics Abstract: Articolul prezintă o metodă euristică de minimizare a numărului de intersecţii de arce în generarea cu ajutorul calculatorului a desenului unui graf. Este descrisă metoda baricentrică şi sînt detaliaţi algoritmul pentru grafurile cu două niveluri și algoritmul pentru grafurile cu …

Read More »

Fuzzy Sets: A Model

Prof. Dr. Math. Paul Flondor Politechnical Institute of Bucharest Abstract: În lucrarea de faţă se studiază unele aspecte ale “conjecturii Negoiţă”: mulțimile fuzzy sînt mulţimi ordonate. Se încearcă o abordare generală a relaţiilor de ordine implicate într-un asemenea model. Keywords: mulțimile fuzzy, relaţie de ordine, topos, experiment fuzzy. View full …

Read More »

Modelling of Functional Interdependencies within Electrical Power Systems

Dr. Eng. Lucia Cristina Dumitriu Dr. Eng. Cătălin Dumitriu Politechnical Institute of Bucharest Abstract: Obiectivul fundamental al unui sistem de putere este de a satisface în fiecare moment necesarul de putere al consumatorilor, parametrii energiei electrice livrate trebuind să se înscrie într-o bandă de valori admisibile. În lucrare se definesc …

Read More »

An Algorithm for High Complexity Electrical Circuits Analysis

Prof. Dr. Marius Preda Prof. Dr. Eng. Fănică Spinei Eng. Horia Andrei Politechnical Institute of Bucharest Department of Electrotechnics Abstract: Se prezintă o metodă eficientă de calcul al funcţiilor de rețea bazată pe utilizarea metodei topologice, aplicată circuitului echivalent simplificat. Algoritmul de calcul are următoarele părţi principale: – obţinerea unui …

Read More »