Monthly Archives: September 2021

Problems and Solutions in the Object-Oriented Data Base Technology

Eng. Radu Bercaru Eng. Șerban Voinea Institute for Research in Informatics Abstract: Apariţia unor aplicaţii noi, precum proiectarea şi ingineria asistate de calculator, ingineria software, sisteme de fabricaţie asistată, sisteme bazate pe cunoştinţe sau sisteme multimedia a scos în evidenţă limitările destul de serioase ale sistemelor tradiționale de gestiune a …

Read More »

A Intuitive Look over the Complex Object-Oriented Data Model

Math. Mircea Râureanu, Econ. Virgil Duţescu Institute for Research in Informatics Abstract: Lucrarea își propune să studieze modelul de date, orientat pe obiecte complexe din perspectiva bazelor de date relaționale. Se poate observa că, dacă se încalcă restricția 1NF dată de teoria normalizării, se obține un concept interesant: relaţia structurată. Evidenta …

Read More »

Administration Languages for Complex Objects

The fundamental characteristics of a language oriented towards complex objects Math. Mircea Râureanu Eng. Sabin Chiricescu Institute for Research in Informatics Abstract: Lucrarea constituie o introducere în teoria limbajelor orientate pe obiecte complexe. În prima parte, este definit un model de  referinţă, numit model structural, care este un summum al …

Read More »

Negation in Data Base-Oriented Interpretation of Logical Programs

Eng. Sabin Chiricescu Institute for Research in Informatics Abstract: Se prezintă o etapă în proiectarea unei baze de date deductive și anume introducerea negaţiei. În prima parte, facem o scurtă prezentare a negaţiei în PROLOG, urmată de prezentarea negaţiei în DATALOG. Aici, unde negația apare în corpul regulilor, se prezintă …

Read More »

Languages for Deductive Data Base Definition

Math. Cserveny Cristian Institute for Research in Informatics Abstract: Articolul de față se înscrie într-o serie dedicată bazelor de date deductive. În capitolul 1, sînt prezentate cerinţele generale, pe care un limbaj de definire a unor astfel de baze de date trebuie să le îndeplinească. Limbajul ales aici este DATALOG, …

Read More »

Logical Evaluation of Requests in the framework of Relational Systems

Math. Mircea Râureanu Institute for Research in Informatics Abstract: Lucrarea prezintă arhitectura și funcţiile unui sistem deductiv de evaluare a cererilor relaţionale. În prima secţiune, sînt propuse soluţii de surmontare a incompletitudinii algebrei relaţionale în raport cu cererile recursive. Soluţia teoretică a acestei probleme constă în introducerea conceptului de Bază …

Read More »

An Algorithm Implementation

Math. Draga Bălan Software ITC – Suceava Branch Considerăm un graf G(X,U), cu mulțimea vîrfurilor X = {x1, x2, …, xn} și I = {1, 2, … N}, mulțimea indicilor vîrfurilor, iar U = mulțimea arcelor. Fiecărui arc (xk, xj) din U i se asociază o valoare pozitivă reprezentînd lungimea …

Read More »

Institute for Informatics and Applied Mathematics in Grenoble

Prezentarea a fost întocmită pe baza materialelor primite prin serviciul de documentare al Institutului IMAG, precum și a informaţiilor publicate în buletinele INRIA, în special în nr. 134/1991. 1. Overview Grenoble reprezintă un important centru de cercetare al informaticii din Franţa: 1.000 cercetători și cadre universitare care pregătesc 2.000 studenţi …

Read More »