Monthly Archives: August 2021

Computer-Aided Location of Technological Equipments

Eng. Dumitru Petre Popescu, Math. Angela Popa National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract:  Amplasarea facilităţilor într-un spaţiu de producţie este direct legată de transportul obiectelor între posturile de lucru şi are consecințe asupra eficienţei producţiei. Lucrarea cuprinde expunerea generală a problemei de amplasare şi …

Read More »

Data Processing in CIM Systems

Math. Rodica Constantinescu, Eng. Adrian Domide National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Sistemele de producţie şi inginerie integrată cu calculator – CIME (Computer Integrated Manufacturing and Engineering) tind să asiste, prin intermediul componentelor software, întregul ciclu de dezvoltare a unui produs tehnic. Asistarea integrală …

Read More »

Some Design Aspects of Computer-Based Technological Processes Control Systems

Eng. Pierre Rădulescu-Banu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Articolul tratează cîteva aspecte ale conducerii cu calculatorul a proceselor tehnologice, încercînd să scoată în evidenţă o serie de elemente care stau la baza proiectării de sisteme informatice în acest domeniu. După o scurtă introducere …

Read More »

Integrated Systems Logistics

Eng. Dumitru Petre Popescu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Logistica este un domeniu de activitate în expansiune, pus în evidenţă de cerinţele de flexibilizare şi integrare prin automatizare, care cuprinde sfera proceselor neproductive. Se defineşte conţinutul şi structura logisticii, se prezintă aria de cuprindere …

Read More »

Task Dispatch Mechanism in a Real-time Executive

Nicolae Robu Technical University in Timişoara Abstract: Lucrarea are ca obiect soluţiile adoptate pentru dispecerizarea taskurilor în executivul de timp real RTC86, conceput și realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. Se prezintă politica de dispecerizare, surprinzând-o printr-un model. Este abordată …

Read More »

Encryption Algorithms

Nicolae Robu Technical University in Timişoara Abstract: Lucrarea prezintă, într-o abordare originală, problematica comutării taskurilor, în cadrul unui executiv de timp real, şi soluţiile adoptate pentru implementarea mecanismului de comutare al executivului RTC86, conceput și realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO …

Read More »

Encryption Algorithms

Math. Elena Șendroiu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest “Criptografia, scriere secretă, este probabil la fel de veche ca și scrierea însăşi. Numai recent ea a devenit obiectul unor cercetări ştiinţifice datorită – printre altele – vastelor sale aplicații în ceea ce priveşte asigurarea securităţii …

Read More »

Epistemological Considerations on the Feasibility of a New Type of Processor to be Used in Logical Programming

Eng. Ion Mincă Computing Technique Research Institute Abstract: Bazându-se pe rezultatele obţinute în cadrul unor cercetări deja elaborate – o paradigmă fenomenologică a domeniului hardware – se efectuează o analiză epistemologică asupra prelucrărilor de tip logic specific paradigmei “programarea logică” şi asupra posibilităţilor de realizare a unei structuri de prelucrare …

Read More »

Some Results Obtained in Mathematical Programming and their Possible Applications (I)

Vincențiu Dumitru, PhD Florica Luban, PhD Academy of Economic Studies Bucharest Abstract: În lucrare sunt trecute în revistă unele rezultate matematice obţinute de autori şi se sugerează posibile aplicaţii la rezolvarea unor probleme din tehnică sau economie. Keywords: identificarea sistemelor prin optimizare pe direcţii conjugate, modele continue pentru probleme mixte, …

Read More »

Framework Expert System Based on Backward-chaining Type Production Rules

Monica Paladi Adrian Zagar Silviu Timus Politehnica University of Bucharest Abstract: Acest articol prezintă un sistem expert cadru, bazat pe reguli de producţie, având facilităţi de explicare. Sistemul are o politică de tip backward-chaining. Asigură facilităţi de afișare prietenoasă atât a regulilor iniţiale, cât şi a formelor interne ale dicționarului …

Read More »