Monthly Archives: August 2021

3-D Modelling in GIS

Math. A. Ioniţă Math. T. Macovei National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Modelarea datelor şi proiectarea bazei de date în Geographical Information System (GIS) sunt dependente de structurile fundamentale de date. În timp ce cercetările de până acum s-au concentrat pe o legatură eficientă …

Read More »

Geographical Information System – A Management Tool

Math. Angela Ioniţă Eng. Ştefan Elian Eng. Marius Niţu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Sistemele de Informare Geografică (SIG) (Geographical Information System (GIS)) au devenit instrumentul esenţial pentru planificarea şi managementul resurselor naturale, sistemelor spațiului amenajat. Aceasta presupune: colectarea datelor şi proceduri de intrare, …

Read More »

Land use Management Systems

Math. A. Ioniţă National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Această lucrare şi-a propus să evidenţieze principalele probleme teoretico-metodologice, care apar in identificarea şi clasificarea sistemelor spaţiului amenajat. Generarea unui Geographical Information System (GIS) îşi are originea în clasificarea şi delimitarea strictă a abordărilor fundamentale …

Read More »

Simulation of Transportation Control Strategies in CIM Systems

Math. Aurel Mihalache National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Reducerea timpilor de fabricaţie şi implicit, a costurilor totale de fabricaţie este dependentă în prezent, nu atât de performanţele tehnologice ale maşinilor unelte, cât a timpilor de transport şi manipulare a căror pondere în costul …

Read More »

Quality – A Basic Criterion in Enterprise Productivity

Eng. math. Adriana Alexandru Eng. Cătălin Oşlobeanu Eng. Dan Buzuloiu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea este o introducere în domeniul asigurării calităţii şi al sistemelor CAQ. Sint definite concepte ale acestui domeniu: calitate, managementul calităţii, asigurarea şi controlul calităţii, sistemul de calitate, …

Read More »

Communication Networks in CIME

Eng. Dan Buzuloiu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea încearcă să fie o introducere în conceptele reţelelor de comunicaţie specifice CIME. Deşi iniţial în implementările CIME au fost folosite reţele de uz general, avînd în vedere cerinţele specifice ale acestui domeniu, au fost …

Read More »

CIME and the “Open System” Integrated Infrastructure

Eng. Adrian Domide National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea de faţă tratează alinierea infrastructurii integrate folosită în CIME, la conceptele sistemelor deschise. Principalele componente luate în considerare sînt: elementul care realizează administrarea sistemului de calcul, elementul de interfaţă cu utilizatorul, elementul referitor la …

Read More »

New Scheduling Strategies in CIM Systems

Econ. Mihaela Popescu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Articolul prezintă o sinteză a celor mai recente abordări ale problemei programării operaţiilor în sistemele productive cu fabricaţie integrată. Este vorba de metoda programării dinamice în două tratări diferite (Svetska şi Kusiak), de metoda relaxării …

Read More »

Reference Standards and Models in Computer Graphics

Econ. Costin Pribeanu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Standardele internaţionale de grafică pe calculator au avut o influenţă majoră asupra conceptelor, arhitecturilor şi algoritmilor asociaţi cu programarea grafică, independent de dispozitiv. În acest sens, articolul propune o privire retrospectivă aupra dezvoltării standardelor de …

Read More »