Monthly Archives: August 2021

I/O Models-Based Change Detection in Dynamic Systems

Eng. Th. D. Popescu, PhD National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea are ca obiect prezentarea unor metode de detecție a schimbărilor în sistemele dinamice monovariabile, bazate pe utilizarea modelelor intrare-ieşire de tip ARX și ARMAX și pe diferite statistici de test, evaluate în …

Read More »

Global Convergence of Stochastic Adaptive Algorithms

Eng. Vasile Sima, PhD National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Sînt analizaţi algoritmi multi-recursivi de aproximaţie stocastică (AS) şi de tipul celor mai mici pătrate modificate (CMMPM), atît pentru predicția adaptivă, cît şi pentru conducerea adaptivă a sistemelor stocastice discrete cu întîrziere oarecare (d …

Read More »

Integrated Complex Systems and Methods and Techniques for Their Analysis

PhD stud., Eng. Josef Romulus Weingärtner Synerga GMBH, Stuttgart, Germany Abstract: Se definesc conceptele de sistem complex şi sistem integrat şi integrare cu ajutorul bazei de date. Sînt prezentate metode și tehnici de analiză sistemică: modelarea matematică a sistemelor complexe,  descompunerea și ierarhizarea sistemelor complexe, agregarea sistemelor complexe şi reducerea/simplificarea …

Read More »

On a Periodical Iterative Transformation

phys. Radu Ionicioiu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Articolul îsi propune să arate o metodă simplă de codificare a imaginilor grafice şi prelucrarea ulterioară în vederea reconstrucției imaginii iniţiale. Datorită simplităţii sale, metoda poate fi folosită cu succes în vederea asigurării confidenţialităţii transmiterii …

Read More »

An Algorithm for Raster-like Image Panning, Zooming and Scaling

Eng. Dragoş Dobran Eng. Marius Niţu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Acest articol prezintă un algoritm pentru realizarea funcţiilor de zoom, pan şi scalare pe o imagine raster stocată într-un fişier de tip TIFF. După o foarte scurtă prezentare a structurii fişierelor TIFF, …

Read More »

Object-Oriented Regression Analysis

Eng. Marius Niţu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea reprezintă o încercare de a ordona şi ierarhiza diferite tipuri de regresii (simple şi multiple, lineare sau nelineare) în scopul unei analize a implicaţiilor posibile într-o abordare bazată pe programarea orientată-obiect. Modelul matematic al …

Read More »

Object-Oriented Models for Data Management in GIS

Math. Angela Ioniţă Math. Tudor Macovei National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Odată cu lărgirea ariei de aplicabilitate a GIS s-a produs și dezvoltarea tehnicilor computerizate, astfel încât viitoarele sisteme vor cere integrarea GIS cu “remote sensing data” [1]. Pe de altă parte, experţii …

Read More »

A GIS Based Approach to DSS in Marketing

Math. Angela Ioniţă Eng. Marius Niţu Eng. Romeo Ilie National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Geographical Information Systems (GIS) au fost aplicate prin tradiţie în sectorul public şi servicii. Acest “prim val” de aplicaţii implică cercetări operaționale. Dezvoltarea aplicaţiilor în sectorul particular permite factorilor …

Read More »