Monthly Archives: August 2021

DBASE-Based Modelling of an Operative Production Schedule in Technologically Oriented Subunits

Florin Bică, PhD, D. Constantinescu, PhD Faculty of Economic Sciences, Craiova În condiţiile subunităților de producţie specializate tehnologic, între care se stabilesc relaţii de producţie de tip furnizor-beneficiar, ritmicitatea fabricației este influențată într-o măsură considerabilă de modul cum se stabileşte şi se realizează programul de producţie operativ al fiecărui loc …

Read More »

A Model for Switching Channels Design and Optimization

Senior Lect. Moise Cocan Assist. Lect. Dorin Bocu University of Brașov În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm o modalitate de proiectare a circuitelor de comutație precum și optimizarea acestora. Vom prezenta în acest sens un algoritm care realizează proiectarea şi optimizarea unui circuit de comutație utilizînd structurile Reed-Muller, …

Read More »

A First Evaluation of CEC Call for Co-operation Proposals in Science and Technology

Eng. Gabriel Neagu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest În anul 1992, Comisia Comunitatilor Europene (CCE), prin Directia Generala XII (Știință, Cercetare și Dezvoltare) și Directia Generală XIII (Telecomunicații, Informație, Tehnologie și Inovație), a lansat țărilor Europei centrale și orientale (ECO) apelul pentru propuneri de …

Read More »

Research Areas Investigated by Computing Department of University of Manchester Institute of Science and Technology

Eng. Gabriel Neagu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Institutul pentru Știință şi Tehnologie al Universităţii din Manchester (UMIST) este o unitate de învăţămînt şi cercetare care pregătește peste 5000 studenţi şi doctoranzi, în specialităţile matematică, chimie, mecanică, energetică, calculatoare, automatică, informatică, ştiinţe sociale. Materialul …

Read More »

Technology Transfer Centre for Testing and Training in DSS

Eng. Dragoş Bugă National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest 1. Introduction Institutul de Cercetări în Informatică desfășoară de peste 20 de ani activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul informaticii. În condiţiile actuale, cînd România cunoaşte o mutație important și rapidă spre o economie …

Read More »

Drilling Activity Automation – Drilling Tool Modelling (Part I)

Senior Lect., Eng. Vasile Cîrtoaje, Asist. Lect., Eng. Otilia Cangea Petroleum and Gas Institute of Ploiești Abstract: Garnitura de prăjini de foraj constituie un subsistem din componența sistemului automat de avans al sapei și a sistemului automat de manevră (de introducere şi extragere a sapei), avînd o influenţă determinantă asupra …

Read More »

Open Systems – A Guide

Math. Rodica Hrin, Econ. Maria Bouruc Econ. Lucreția Pîrvu, Math. Viorica Hărăbor National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: În Institutul de Cercetări în Informatică s-a elaborat un ghid structurat în două volume pentru realizarea de sisteme deschise. În acest articol sînt prezentate, pe capitole, …

Read More »

Open Systems – Context, Concept, Characteristics

Math. Rodica Hrin, Econ. Lucreția Pîrvu Econ. Maria Bouruc, Math. Viorica Hărăbor National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Articolul prezintă contextul general, care a determinat apariţia unor noi concepte și tehnologii referitoare la realizarea, dezvoltarea și întreţinerea unor sisteme de aplicaţii, care să răspundă …

Read More »

Open Systems – A Topicality

Eng. Dragoș Bugă National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă un prim studiu al autorului în domeniul sistemelor deschise, încercînd să se constituie într-o pledoarie convigătoare pentru această abordare necesară a “industriei” calculatoarelor. Keywords: sisteme deschise, portabilitate, interoperabilitate, integrare, factor uman, VAX-VMS, SNA, …

Read More »