Monthly Archives: August 2021

Mechanism for Communication through Pipe-Line

Nicolae Robu Technical University of Timişoara Abstract: Lucrarea prezintă soluțiile adoptate în implementarea unui mecanism de comunicare prin conductă, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. Se evocă noţiunea de conductă, iar …

Read More »

Mechanism for Synchronization through Rendez-Vous Blocks

Nicolae Robu Technical University of Timişoara Abstract: Lucrarea prezintă soluţiile adoptate în implementarea unui mecanism de sincronizare prin blocuri rendez-vous, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. Se evocă noţiunea de bloc …

Read More »

Equivalence Between the Neuronal Networks with Radial Base – Functions and Fuzzy Regulators: an Elkan’ s Paradox Interpretation

Eng. Cezar Ionescu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă un punct de vedere asupra legăturii dintre regulatoarele fuzzy şi logica fuzzy, încercând să dea o rezolvare a paradoxului lui Elkan. În acest scop, se demonstrează echivalența dintre reţelele neuronale cu funcţii de …

Read More »

ESYS – Interactive System for Knowledge Acquisition from more Experts, Based on Personal Constructions’ Theory and Inductive Learning Techniques

Econ. Doina Ţilivea National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă sistemul grafic de achiziție a cunoştinţelor ESYS, bazat în tehnicile de intevievare a experților pe teoria constructiilor personale cu posibilitatea combinării cunoştinţelor de la mai mulți experți despre acelaşi subiect. De asemenea, sistemul …

Read More »

Construction of Classification Trees – the ID3 Algorithm

Eng. Lorina Negreanu “Politehnica” University of Bucharest Abstract: Achiziția automată de cunoştinţe este unul dintre principalele domenii de aplicabilitate a conceptelor şi tehnicilor de învăţare automată. O metodă eficientă şi deja foarte populară pentru inducerea regulilor de clasificare din exemple este algoritmul ID3 (Quinlan). Prezentul articol descrie algoritmul ID3 şi …

Read More »

Searching Algorithms (AO*) in Learning Systems

Eng. Silviu Călinoiu “Politehnica” University of Bucharest The Centre for Advanced Research in Machine Learning, Natural Language Processing and Conceptual Modeling of the Romanian Academy Abstract: Articolul conține o prezentare detaliată a algoritmilor de căutare de tip AO*. Aceşti algoritmi au fost bine studiaţi în literatură [1,6,7,8]. În lucrarea de …

Read More »

Intelligent Programmes for Learning Assistance

Eng. Ștefan Trăuşan-Matu “Politehnica” University of Bucharest The Centre for Advanced Research in Machine Learning, Natural Language Processing and Conceptual Modeling of the Romanian Academy Abstract: Lucrarea propune câteva idei de plecare în construirea unor sisteme inteligente pentru asistarea cu calculatorul a proceselor de instruire. Aceste idei sunt rezultatul atât …

Read More »