Monthly Archives: August 2021

Legislation on Informatization: What’s New About It

Eng. Anca Herman National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Înfiinţarea în 1962 a Centrului de Calcul al Universităţii din iniţiativa şi sub îndrumarea nemijlocită a profesorului Grigore Moisil a reprezentat momentul de cotitură ce a precedat procesul de pătrundere a informaticii în ţara noastră, proces …

Read More »

Artificial Intelligence Center of the George Mason University

Eng. Dan Tufiş, PhD National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Universitatea George Mason, aflată în zona metropolitană Washington, D.C. este una dintre cele mai dinamice universități americane. Cu un corp de cadre didactice de mare reputaţie (inclusiv un laureat al premiului Nobel) Universitatea George Mason …

Read More »

Ambiguous Knowledge Representation and its Use

PhD stud., Math. Moise Maria National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: În prezent, asistăm la dezvoltarea cu succes a folosirii  tehnicii de calcul în domeniul inteligenţei artificiale, care constă în crearea de sisteme inteligente, bazate pe cunoştinţe care încearcă să simuleze raționamentul uman. Printre …

Read More »

A Phenomenological Paradigm of Hardware. Applications: A Parallelism Concept

Eng. Ion Mincă Institute for Computing Technique Abstract: Se prezintă o paradigmă a domeniului hardware, fundamentată pe principii de teoria cunoaşterii. Pe această bază se dezvoltă un concept al paralelismului. Keywords: hardware, paradigmă, ontologie, noi arhitecturi, paralelism. View full text CITE THIS PAPER AS: Ion Mincă, A Phenomenological Paradigm of …

Read More »

Hierarchical Mathematical Modelling of Technological Processes in Machine-Building

PhD stud., Math. Moise Maria National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Eficienţa punerii în funcţiune şi exploatării sistemelor de proiectare asistată de calculator a proceselor tehnologice în diferite ramuri industriale, depinde în mare măsură de respectarea principiilor unităţii de sistem, a extinderii, a compatibilităţii …

Read More »

Fuzzy Techniques-Based Cost Prediction Algorithm

Prof. Dr. Eng. Marcel Dragoș Stoica PhD stud. Carmen-Elena Mincu Academy of Economic Studies Abstract: În lucrare se prezintă un algoritm vag de prognoză a preţului în condiţiile economiei de piaţă. S-au definit două concepte vagi şi anume: utilitatea unui produs şi cererea potenţială a consumatorilor pentru un produs. Preţul …

Read More »

SGML Standard Used in Scientific Knowledge Dissemination

Math. Brândușa Trușcă National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Acest articol trece în revistă cîteva aspecte ale normei SGML (Limbajul Standard Generalizat de Marcare) și alte proiecte de norme pentru descrierea documentelor pe calculator: DSSSL pentru punerea în pagină şi SPDL pentru vizualizare. Keywords: …

Read More »

Distributed and Heterogeneous Databases

Math. Alexandra Galatescu Institute for Research in Informatics Abstract: Acest articol sintetizează cele mai importante aspecte din domeniul bazelor de date distribuite și eterogene, care este foarte puţin cunoscut și abordat în țara noastră, atît de cercetători, cît şi de proiectanți de aplicaţii complexe. Acest domeniu poate fi abordat, atît …

Read More »

Real-time Graphical Systems – a Paradigm of a Man-Machine Dialogue Structure

Eng. Constantin Vasiliu, Econ. Costin Pribeanu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: Pornind de la evoluţiile recente în domeniul sistemelor de automatizare, în principal automatizarea adecvată şi proiectarea centrată pe om, autorii prezintă o serie de consideraţii privind abordarea sistemelor de automatizare ca sisteme …

Read More »

Systems Identification: State-Of-the-Art*

Eng. Daniel Petre, Eng. Dan Ștefănoiu, Eng. Petre Stoica, Eng. loan Tăbuş Faculty of Automatic Control and Computer Science, Politehnica University of Bucharest Part C THE IDENTIFICATION OF NONLINEAR SYSTEMS Actualele tehnici folosite în identificarea sistemelor liniare pot fi grupate în următoarele categorii de bază: a) aproximări cvasi-liniare, unde sistemul …

Read More »