Monthly Archives: March 2021

The Use of Structural-Fuzzy Modelling and of Decision Theory in Decision Support for
Evaluating Alternatives

PhD candidate, Math. Maria Moise National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Buchares Abstract: În lucrare se propune utilizarea modelării structurale fuzzy, combinată cu teoria deciziei de grup pentru evaluarea alternativelor, în condiţiile prezenței informaţiilor de natură imprecisă. Studiul de caz prezentat permite ilustrarea modului de aplicare a …

Read More »

Object-Oriented Graphical Databases

Eng. Felicia lonescu Megasys SRL, Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă modelarea obiectelor lumii reale într-o bază de date grafică, creată pe conceptele orientării pe obiecte: o colecție mare de componente corelate între ele sunt organizate ierarhic, ceea ce reduce cantitatea de date şi măreşte integritatea acesteia. Tehnici adiționale, cum sunt moștenirea …

Read More »

An Object-Oriented Man-Machine Graphical Interaction Model

Econ. Costin Pribeanu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: În acest articol, se propune un model de interacțiune om-calculator, orientat obiect, care realizează o extensie a conceptului de dispozitiv logic de intrare. Modelul defineşte o ierarhie de instrumente grafice de interacțiune pe mai multe niveluri, …

Read More »

Automation of Correctness Testing of the Software Written in An Imperative Language

Eng. Horaţiu Voicu “Gh. Asachi” Technical University of Iassy Faculty of Automatics and Computer Science Abstract: Lucrarea prezintă o modalitate în care se poate realiza verificarea automată a corectitudinii programelor scrise în limbaje imperative. Pornind de la noțiunile teoretice necesare inițierii în domeniu (logica Floyd-Hoare [1]), se prezintă o implementare …

Read More »

The Path to the Information Society in the Central and Eastern European Countries

THE ROLE OF RESEARCH-DEVELOPMENT AND EXPERIMENTATION CEEC/EU Panel Meeting March 7-8 , 1996, Bled, Slovenia Organized by: The European Commission The Ministry of Science and Technology International Center for Public Enterprises Author: The Preparatory Working Group, including the following members: Vaidotas Abraitis (Lithuania), Snejana Angelova (Bulgaria), Cene Bavec (Slovenia), Michel …

Read More »

Information Technologies and Exploitation of the National Cultural Heritage

Eng. Florin G. Filip, PhD, Corresponding Member of the Romanian Academy National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Articolul îşi propune să treacă în revistă unele tendinţe şi evoluţii pe plan mondial de ultimă oră privind aplicaţiile noilor tehnologii informatice în domeniul cultural. De asemenea, se …

Read More »

Romanian R&D in I&TC in a Changing and Cooperative World

Prof. Eng. Florin Teodor Tănăsescu, PhD Ministry of Research and Technology 1. Information Technology (IT), today În condițiile globalizării societății, al transferului rapid de tehnologii, cunoaşterea elementelor semnificative poate da posibilitatea, nu numai de asociere, dar şi de participare a ţărilor la programele Comunităţii Europene pe care Grupul G7, Raportul …

Read More »