Monthly Archives: February 2021

An Expert System for Ecology and Environment Protection

Dr. ing. Florin Stănciulescu mat. Victor Popa ing. Adriana Zamfir mat. Marius Mincă ing. Dorina Cărpuș National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Se prezintă arhitectura, baza de cunoştinţe, biblioteca de modele de simulare și control, monitorul şi alte elemente componente ale unui sistem expert, cu …

Read More »

ALLO – An Algebraic Language for Linear Optimization

Eng. Neculai Andrei, PhD Math. Gheorghe Borcan National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă limbajul de modelare matematică ALLO, proiectat și implementat de către Institutul de Cercetări în Informatică, Bucureşti, România, în cadrul Laboratorului de Modelare Matematică şi Optimizare. Limbajul ALLO este o componentă …

Read More »

A Decision Support System for Assessing the SMEs Assets

Math. Maria Moise, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Obiectivul prezentei lucrări constă în prezentarea unui instrument informatic de tip “sistem suport de decizii“, destinate să asiste managerii întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul decizional de evaluare. Prin “evaluarea patrimoniului întreprinderii” se urmăreşte să …

Read More »

A Distributed Software Application Developed Under CORBA and Based On ORBIX 2.0

Eng. Daniela Saru Politehnica University of Bucharest Abstract: Articolul prezintă o aplicaţie distribuită, creată în tehnologie CORBA cu ajutorul produsului Orbix 2.0. Tema care stă la baza acestei aplicaţii a fost preluată din literatura de specialitate [1], a fost modificată conceptual şi a fost adaptată posibilităţilor de implementare avute la …

Read More »

CORBA: Present and Future of A Modern Middleware Technology

Eng. Daniela Saru Politehnica University of Bucharest Abstract: Articolul prezintă principalele caracteristici şi avantaje oferite de tehnologia CORBA atât creatorilor, cât şi utilizatorilor produselor software ce o folosesc pentru implementare, punând în evidenţă rolul acestei tehnologii în domeniul sistemelor distribuite eterogene actuale. Deoarece tema abordată este destul de vastă, se …

Read More »

The ARIS TOOLSET Environment – A Set of Tools for Implementing An Integrated
Computer Systems Architecture

Eng. Dumitru Popescu Eng. Marius Staicu Institute for Research in Informatics Abstract: Numărul metodelor de descriere a întreprinderilor cu ajutorul tehnicilor de modelare structurate este în continuă creştere. Aceste descrieri se concentrează, în special, pe componentele de “afaceri” (business processes) din cadrul întreprinderii şi se referă la modul de integrare …

Read More »

Work Systems for Computer-Assisted Co-operation – A New Standard for Scientific Co-operation and Joint Projects in Organisations

Eng. Mircea Mirescu econ. Monica Pârvan National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Prezenta lucrare are ca obiectiv principal atragerea atenţiei cititorului român asupra unui domeniu la început de investigație în institut şi în ţara noastră, ce reprezintă însă, în momentul actual în alte țări, o …

Read More »

Road Traffic Signalling and Control Systems

Eng. Dumitru Popescu Eng. Marius Staicu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Intensificarea traficului rutier a determinat dezvoltarea unor sisteme de control  care să asigure utilizarea eficientă a spațiului limitat, afectat circulației, în condiţii de siguranţă crescută şi de reducere a poluării. În articol, se …

Read More »