Monthly Archives: February 2021

The Category Theory: An Application to Databases

Mihai Marchidan National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea de față încearcă să expună într-un mod cât mai accesibil rezultatele din [1] şi să propună eventual și alte direcții de abordare şi utilizare ale acestora. Scopul materialului este de a prezenta o demonstraţie a decidabilităţii …

Read More »

Fuzzy Sets. On A Method for Generating Appropriation Degrees

Eng. Leon Bațachia National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Noțiunea centrală în sistemele fuzzy (înglobând în sistem fuzzy conceptele care țin atât de mulțimile fuzzy, cât şi de logica fuzzy) este aceea că valorile de adevăr (în cazul logicii fuzzy) sau apartenența la o mulțime …

Read More »

About Fuzzification

Eng. Aurelia Cosmescu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: În lucrare sunt prezentate două metode de fuzzificare a funcțiilor continue, folosind principiul extensiei şi rețelele neuronale fuzzy. Keywords: fuzzificare, regulator fuzzy, control fuzzy, principiul extensiei, rețele neuronale fuzzy. View full text CITE THIS PAPER AS: …

Read More »

A New Fuzzification Method and Its Application in Fuzzy Control

Eng. Cezar lonescu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Articolul prezintă o metodă de determinare a gradului de apartenență a unei variabile crisp la o mulțime fuzzy. Prima secțiune analizează critic modul clasic de determinare a gradelor de apartenență şi proiectarea regulatoarelor fuzzy. În a …

Read More »

A Fuzzy Solution to Electrical Circuits Remote Safety Systems

Eng. Pierre Rădulescu-Banu Eng. Bogdan Enciu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Având în vedere faptul că, deşi rețelele electrice au evoluat în permanenţă, impunând condiţii noi şi instalațiilor de securitate, protecția de bază a liniilor electrice continuă totuşi să rămână cea de distanţă, care …

Read More »

A Fuzzy Control System

Eng. Florin Stănciulescu, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Se prezintă un sistem de control fuzzy care utilizează un regulator bazat pe prelucrarea de cunoştinţe fuzzy. Modelul care stă la baza funcționării sistemului de control fuzzy este un model de control hibrid (matematico-euristic) compus …

Read More »

An Application of Bellman’s Dynamic Programming with Fuzzy Coefficients to GIS

Prof. Ion Macri, PhD Faculty of Geodesy, Technical University of Civil Engineering of Bucharest Abstract: Articolul prezintă un model clasic de transport, neliniar, aplicat în condiţii montane care face apel la elemente ale informaţiei geografice adică la parametrii preluaţi din modelul digital al terenului – distanțe, diferenţe de nivel, impedanţe …

Read More »

The Use of Fuzzy Sets in Optimisation Problem-solving

Math. Mircea Sularia, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă direcții de aplicare a mulțimilor fuzzy la rezolvarea unor probleme de optimizare: corelarea optimală a obiectivelor cu resursele; tratarea impreciziei privind valorile unor parametri caracteristici; rezolvarea problemelor de optimizare în numere întregi. Keywords: …

Read More »

Fuzzy Sets Representation: Useful Phrases in Algebraic Operations Definition

Math. Mircea Sularia, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: În această lucrare, se prezintă proprietăţile caracteristice ale familiilor de niveluri definite de mulțimi fuzzy sub forma a trei expresii: caracterizarea familiei α-nivelurilor închise, dată de Negoiţă şi Ralescu; caracterizarea familiei α-nivelurilor deschise, dată de …

Read More »

A Representation Theorem

Prof. Paul Flondor Politehnica University of Bucharest Abstract: Se demonstrează o teoremă de reprezentare pentru mulțimi “fuzzy”, cu valori într-o mulțime parțial ordonată. Această teoremă poate sprijini punctul de vedere al modelării “incertitudinii” dinspre schema abstractă a “divizării” valorilor de adevăr (sau, mai bine, a descompunerii convenabile a schemei de …

Read More »