Monthly Archives: February 2021

BBS – ICI

Eng. Florin Harțescu, PhD, Eng. Cătălin Giugică, Eng. Violeta Tuiu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă unul din rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul temei: “Arhitecturi de sisteme informatice, bazate pe maşini UNIX, destinate aplicaţiilor tranzacționale”, având ca obiectiv identificarea celor mai potrivite soluții …

Read More »

The INFORMASAS Programme, Accomplishments and Perspectives

Prof. Corneliu Răuţă Prof. Adrian Petre Prof. Vasile Jurubescu “Gheorghe lonescu-Șişeşti“ Academy of Agricultural and Forestry Sciences Abstract: Stadiul de informatizare al cercetărilor în unităţile C-D din sistemul ASAS în context naţional, face obiectul prezentei analize. Programul INFORMASAS a fost elaborat şi aprobat în 1994, ca instrument de realizare a …

Read More »

Simulation and Control Models’ Library for Ecology and Environment Protection

Eng. Florin Stănciulescu, PhD Math. Victor Popa Eng. Adriana Zamfir Math. Marius Mincă National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Se prezintă o bibliotecă de modele, destinată realizării de experimente de simulare și de control pentru ecologie şi protecția mediului. Biblioteca de modele are o structură …

Read More »

Databases for A General Cadastre System and Advertisments on Real Estates

Econ. Costin Pribeanu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: În cadrul acestui articol, se face o analiză a legăturilor între colecţiile de date care alcătuiesc baza de date a unui sistem de informaţie pentru cadastrul general și publicitatea imobiliară. Analiza este axată pe relația dintre …

Read More »

Distance Teaching Techniques and Tools

Abstract: Ritmul schimbărilor economice şi tehnologice s-a accelerat substanțial în ultimii ani, fapt ce se reflectă în dinamica pieţei de muncă și în necesitatea îmbogățirii cunoştinţelor culturale și profesionale. În trecut, se aștepta ca, după completarea studiilor, obținerea atestărilor, perfecționarea şi actualizarea cunoştințelor de bază, o persoană să aibă un …

Read More »

Definition of the Regulation Loops Structure Associated With Fractioning Columns, Using Relative Amplification Techniques

Senior Lect., Eng. Nicolae Paraschiv Lect., Eng. Cornel Marinescu Junior Lect., Eng. Otilia Cangea “Petroleum-Gas” University of Ploieşti Abstract: Lucrarea propune utilizarea matricii amplificărilor relative (MAR) ca punct inițial în determinarea structurii de automatizare aferente unei coloane de fracționare. Eficiența unei structuri de automatizare, asociată unui proces multivariabil, deci şi …

Read More »

About the Sensitivity of An Automatic Regulation System

Prof. eng. Ștefan Ungureanu Eng. Corneliu Petrilă Junior Lect. Florina Ungureanu Faculty of Industrial Chemistry “Gh. Asachi” Technical University of Iassy Abstract: Lucrarea prezintă rezultatele aplicării analizei de sensibilitate la un sistem de reglare automată. Se apreciază importanţa relativă a diverșilor parametri dinamici ai buclei, din punct de vedere al …

Read More »

Dynamic Control of the Granularity of Parallel Processes for Image Synthesis

Eng. Felicia Ionescu, PhD SIMULTEC S. A., Bucharest Abstract: Lucrarea evidențiază necesitatea şi modalitățile de asigurare ale controlului dinamic al granularității proceselor paralele de sinteză de imagine. Este prezentat un model de distribuire dinamică a sarcinilor de calcul între procesoarele componente ale calculatorului paralel, care reprezintă sistemul de sinteză de …

Read More »

Relations and Databases

math. Brînzaru Alina Monica National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea îşi propune prezentarea într-o formă structurată a unor concepte utilizate în lucrul cu baze de date. Se propune şi un model de a extinde operațiile algebrei relaționale la operații cu mulțimi fuzzy, având în …

Read More »