Monthly Archives: February 2021

Applied Cryptography

PhD student, comp. programmer Cătălin Untea Eng. Laura Ciocoiu, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Proiectul Criptografie aplicată prezintă un model de criptare – decriptare, bazat pe cheie publică și cheie privată. Aplicația lucrează la nivel de server și la nivel de client. La …

Read More »

Multistatus Arrangement of Collectivity Components Software

Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Se prezintă un algoritm pentru ierarhizarea elementelor unei colectivități, funcție de mai multe criterii și software aferent. Se definește o colectivitate, respectiv Societatea Informațională în anul 2004 și caracteristicile ce stau la baza ierarhizării ei, prin implementarea unui set de patru indicatori. De asemenea, …

Read More »

On-line Meetings in the Virtual Reality Space – Smartmeeting

VALAHIA University of Târgoviște Abstract: Evoluția societății omenești este dependentă de dezvoltarea tehnologică și de educație. Acestea din urmă au făcut ca omul să dobândească în mod continuu libertăți, eliberând ființa umană de o serie de constrângeri care au marcat repere importante în procesul evolutiv al speciei. În momentul de …

Read More »

Business Process Management between Public Institutions based on
Service Oriented Applications (SOA)

Maria Moise e-mail: maria.moise@rau.ro Romanian-American University Abstract: În contextul extinderii UE și a unei cooperări mai strânse la nivelul acesteia, instituțiile la nivel european, regional și național se vor confrunta cu probleme care vizează schimbul eficient de informații, coordonarea diverselor activități și obținerea informației în timp util. Pentru a rezolva …

Read More »

Polynomial Algorithm for System Modelation

Dan-Ștefan Gogoncea d_gogoncea@yahoo.com ,,Gheorghe Cristea” Romanian University of Sciences and Arts Abstract: Lucrarea prezintă câteva observații privitoare la calculele efectuate în corpul comutativ Zq, al claselor de resturi modulo q (cu q număr prim), cu consecințe importante în ameliorarea unui algoritm uzual, utilizat în modelarea sistemelor cu evenimente discrete prin …

Read More »

Contributions to Modeling and Analyzing at Computer Based Training

Carmen Dumitrescu cdumit2002@yahoo.com Maritime University of Constanța Abstract: Lucrarea prezintă rezultate din domeniul etapizării tehnologiei de proiectare a programei destinate unui sistem de instruire asistată de calculator și sunt analizate tehnici folosite în prezent pentru reprezentarea prin matrice relaționale a distribuției dozelor de cunoștințe în programa de instruire asistată de …

Read More »

Applications and Services for Valorization of Folkloric Inheritance Contained in Sound Archives using Multimedia Technologies – ARSONET

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: În acest articol, este prezentat un sistem de “Aplicații și servicii de valorificare a patrimoniului folcloric din arhive sonore, prin tehnologii multimedia” – ARSONET, care este rezultatul unui proiect de cercetare din cadrul Programului Național de Cercetare, Dezvoltare …

Read More »

OPTISIMEC

Neculai Andrei nandrei@ici.ro National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Se cunosc foarte multe tipuri de modele matematice și acestea se pot clasifica în multe moduri. Modelele pot fi: statice sau dinamice, liniare sau neliniare, deterministe sau stocastice etc. Dar, una dintre cele mai profunde …

Read More »

Integrated multimedia system for access to the multicultural thesaurus of the areas inhabited by Romanians, as an integral part of the European culture – eBiMuz

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă portalul eBiMuz, un sistem integrat multimedia, care oferă cetățenilor servicii gratuite de informare și documentare, precum și satisfacerea cerințelor prioritare privind îmbunătățirea funcționării sistemului social. Acesta dispune de o paletă largă de servicii online, specifice Societății Informaționale …

Read More »