Monthly Archives: February 2021

An information System Designed for the Presentation of Interactive Courses (E-Learning)

Eng. Florin Hartescu, PhD PhD candidate, math. Florin Boboșatu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea este dedicată tehnicilor moderne de învățare cu ajutorul calculatorului, fiind elaborat un sistem informatic original, care permite prezentarea unor cursuri interactive, la distanță, exploatând facilitățile oferite de multimedia și …

Read More »

Information System Vulnerability in the Internet Environment

Vasile Baltac 167 Calea Floreasca, 72321 – Bucharest, Romania e-mail: Vasile.Baltac@softnet.ro Abstract: Internet este, în devenire, cel mai mare sistem creat de om, un fenomen global și care accentuează globalizarea. Volumul de informație stocată și accesibilă pe Internet crește cu repeziciune. Aparent, rutările în acest ocean de informație ar apare …

Read More »

Towards a Culture Economy and an Intellectual Information Infrastructure. Preliminary Study

F. G. Filip The Romanian Academy and the National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Prezentul studiu dezvoltă o viziune privind convergența dintre evoluțiile instituțiilor culturale, depozitare de cunoștințe și de valori artistice (biblioteci, arhive, muzee) și cele ale tehnologiilor informatice și comunicațiilor, în contextul creat …

Read More »

Integration of GROUPWARE Prototypes and Products into Virtual Organizations Activity

PhD student, Eng. Cristina Niculescu CCAIAPLNMC – the Romanian Academy Email: ncristin@racai.ro; http//www.racai.ro/~ncristin Abstract: Lucrarea are ca subiect dezvoltarea sistemelor TIC de colaborare distribuită, pentru facilitarea activității organizațiilor virtuale. Primul capitol face o prezentare istorică a acestor sisteme, din perspedtivă tehnologică și umană. Tehnologiile suport și modelele aplicațiilor de rețea …

Read More »

The Technologies to Develop the Learning Virtual Environments Based on the Multimedia Methods and Techniques, Telematic Internet Tools and Problem Based Learning Pedagogic Methods

Prof. math. Maria Moise Senior Lect., Eng. Petru Naianu Bedros AISTEDA University, I. C. Brătianu, Bucharest Abstract: Lucrarea “Tehnologii de realizare a mediilor virtuale de învățare, bazate pe metodele și tehnicile multimedia, telematică, instrumentele Internet-ului și metodele pedagogice de tip “Problem Based Learning” prezintă câteva tehnologii care pot fi folosite …

Read More »

The Effects of Finite Word-Length on Pipe-line Filters

Senior Lect., Eng. Ovidiu Radu Politehnica University of Bucharest Abstract: Un filtru recursiv, de viteză ridicată, se poate obține prin transformarea unui filtru original într-un filtru de ordin mai mare, utilizând o tehnică de calcul distribuită, cu predicție. Implementarea acestor filtre, prin cuvinte de lungime finită, poate duce la o …

Read More »

Mathematical Models for Environment Risk Analysis and Evaluation

PhD student, math. Rădulescu Constanța Zoie National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest radulescu@u3.ici.ro Abstract: Modelarea sistemelor de mediu este o problemă foarte dificilă datorită complexității sistemelor și a interacțiunilor pe care acestea le au cu diverse alte sisteme, interacțiune uneori greu de precizat. În articol, se …

Read More »

Web Technologies: Virtual Museums

Eng. Laura Ciocoiu, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest PhD student, Eng. Costin Coșoiu Eng. Emil Diculescu Politehnica University of Bucharest Abstract: Proiectul Tehnologii Web aplicate: muzee virtuale din România prezintă un model de generare a paginilor Web, ce compun muzeul virtual, organizate sub forma …

Read More »

A Complex System for Environment Management, Based on Simulation

Eng. Florin Stănciulescu, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest sflorin@u3.ici.ro Abstract: Se prezintă un sistem complex pentru managementul mediului, bazat pe simulare, folosind un calculator personal. Lucrarea pune în evidență arhitectura sistemului, modulele componente și interacțiunile dintre acestea. La baza procesului de simulare se află …

Read More »

QNX/CORBA/WINDOWS Distributed Real-Time Software Supervisor

Senior Lect., Eng. Daniela Saru Adrian Petcu “Politehnica” University of Bucharest, Faculty of Automatics and Computer Science saru@aii.pub.ro, pady@ss.pub.ro Abstract: Lucrarea prezintă o parte dintre rezultatele activității de cercetare, desfășurate în cadrul unui proiect ce a avut drept scop studierea și implementarea mecanismelor de funcționare a unei întreprinderi virtuale, folosind …

Read More »