Monthly Archives: February 2021

Extension of the Model for the Telecommunication Networks Management System Architecture

Lect., Eng. Liliana Dobrică Politehnica University of Bucharest Abstract: Această lucrare este dedicată extinderii modelului arhitecturii sistemului pentru gestiunea rapoartelor problemelor din rețelele de telecomunicaţii. Posibilitatea realizării unui sistem de gestiune a rapoartelor problemelor din reţelele de telecomunicaţii, executabil pe orice platformă (Unix, Solaris, Windows) datorită tehnologiei Java, elimină dependența …

Read More »

Harmonic Pollution of Distribution Network for Electric Energy

Cosmin N. Popescu Constantin Rădoi Traian Manea Faculty of Electronics and Telecommunications Bucharest Email: cnpo@elia.pub.ro, cradoi@elia.pub.ro, tman@alpha, imag.pub.ro. Abstract: Lucrarea prezintă principalele avantaje, din care reiese necesitatea corecţiei factorului de putere. Se încearcă o caracterizare a transferului de putere într-o rețea formată din generator şi consumator. Astfel, se defineşte factorul …

Read More »

The Upgrading of the Medical Services by Reengineering the Information System Typical to a Hospital (Pilot Organization: Elias Hospital) Making Use of the Information Technology and
Communication (IT&C)

PhD student, math. Gabriela Rodica Hrin National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: „Modernizarea actului medical prin reingineria sistemului informaţional, specific unui spital (unitate pilot Spitalul Elias) folosind Tehnologia informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)” reprezintă denumirea proiectului care se derulează în cadrul contractului 70/1999 în programul …

Read More »

Reengineering and Institutionalization of European and Euro – Asian Trade Processes through Concepts. EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) and IT&C (Information Technology and Communication), RIFCEA – EDIT. Abstract of the Project.
Phase No. 4. Prototype Design and Test

PhD student, math. Gabriela Rodica Hrin National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Proiectul “Reingineria şi instituționalizarea fluxului comercial Euro-Asiatic şi Pan-European, prin conceptele EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) şi TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor), RIFCEA-EDIT”, realizat în cadrul contractului nr. 69/1999, …

Read More »

Online Service for Geographical/Space Related Information (SOLIG/S)

math. Angela Ioniţă, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: SOLIG/S se adresează managementului de informaţie geografică. Limita principală a managementului de informaţie geografică este proliferarea diverselor tipuri de date, tehnologii GIS, GIS-uri şi aplicaţii. O astfel de diversitate este caracteristică unei dezvoltări rapide de …

Read More »

Color Shade Reduction in a Color Image

Eng. Ovidiu Grigore, PhD Eng. Octavian Grigore, PhD Politehnica University of Bucharest Abstract: Imaginile sunt alcătuite dintr-un număr mare de nuanțe cromatice. Cum în aplicațiile practice (industria tipografică, industria textilă) acestea sunt foarte greu de obținut, este necesară reducerea acestora cu păstrarea calității imaginii iniţiale. În prezenta lucrare, este realizată …

Read More »

The Automatic Generation of Inductive Learning Rules – Comparative Studies

Mihaela M. Oprea Petroleum-Gas University of Ploieşti, Department of Computer Science Abstract: Succesul unui sistem expert depinde în bună măsură de existența unei baze de cunoştinţe complete, coerente şi neredundante. Generarea regulilor din baza de cunoştinţe se poate realiza cu ajutorul algoritmilor de învăţare inductivă. Lucrarea prezintă un studiu comparative …

Read More »

Locality of Interconnection

Cristian Lupu Centre for New Electronic Architectures of the Romanian Academy Abstract: În articolul de faţă, se defineşte şi se abordează un principiu nou în construcția şi evaluarea rețelelor directe: localitatea de interconectare. Deşi principiul localității este folosit aproape la orice nivel al unui proiect de calculator, el nu este suficient definit şi întrebuințat …

Read More »

Decreasing Round off Error in Arithmetics

Senior Lect., Eng. Ovidiu Radu Eng. Alexandru Vasile, PhD Politehnica University of Bucharest Abstract: Una din tehnicile utilizate pentru reducerea erorilor de rotunjire la filtrele digitale recursive o constituie reacția de eroare (RE). Aceasta corespunde faptului că evaluarea unui polinom prin metoda Hornor este echivalentă cu un filtru recursiv, de …

Read More »