Monthly Archives: February 2021

Access Algorithm By Send On Demand in High Speed Network Databases

Eng. Ştefan Stăncescu, PhD Eng. Traian Ştefănescu Politehnica University of Bucharest Abstract: Este abordată problema performanţelor de timp de acces în masive de baze de date distribuite şi stabilirea de criterii de proiectare a acestora. Pornind de la schemele cu pompă de date Datacycle şi schema 2PL (Two Phases with …

Read More »

Interactive Systems – A Historical View

PhD student, Eng. Cristina Niculescu CCAIAPLNMC – the Romanian Academy ncristin@racai.ro; http://www.racai.ro/~ncristin Abstract: Lucrarea tratează subiectul evoluției istorice a domeniului proiectării sistemelor interactive. După o succintă introducere în domeniul interacțiunii om-alculator, se prezintă paradigmele şi principiile de interacţiune, care stau la baza unei proiectări corecte, precum şi modelele utilizatorului şi …

Read More »

The Role of Ontologies in A Multi-agent System for Business Process Reengineering

math. Alexandra Gălătescu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă concluziile unei analize asupra necesităţii şi rolului ontologiilor într-o arhitectură pentru automatizarea reingineriei proceselor de afaceri, care să beneficieze de avantajele utilizării tehnologiei agenţilor software, în contextul globalizării şi al complexităţii lucrului în echipă. …

Read More »

Setting out of A Robustness Domain for A Military Aircraft

Eng. Octavian Grigore, PhD Eng. Ovidiu Grigore, PhD Politehnica University of Bucharest Abstract: În articol se tratează aspectul determinării unei hărţi de manevrabilitate prin proiectarea unui regulator robust pentru un sistem liniar, cu o dinamică rapidă şi cu perturbații. Pentru aceasta, se proiectează un algoritm de calcul al marginilor perturbaţiilor …

Read More »

Use of IT and of Rough Set Theory in Decision Support for Capital-Bond-Market

Abstract:  În prezent, asistăm la pătrunderea tehnologiei informaţiei în cele mai diverse sfere ale activității umane, cum ar fi manageriale, economice, sociale, științifice, inginereşti etc. Rentabilitatea acestor sisteme depinde, pe de o parte, de metodele şi tehnicile folosite în modelarea diferitelor activităţi, fenomene sau procese din lumea reală, iar, pe …

Read More »

Advanced Modalities of Human-Computer Interaction

PhD student, Eng. Cristina Niculescu CCAIAPLNMC – The Romanian Academy ncristina@racai.rom; http//www.racai.ro~cristina Abstract: Lucrarea prezintă câteva modalități evoluate ale interacțiunii om-calculator. Prima parte este dedicată sistemelor pentru interfețe inteligente; definirea lor, descrierea componentelor unui astfel de sistem şi amplasarea acestora într-un model generic funcțional. În partea a doua a lucrării, …

Read More »

Orthogonal Networks

Cristian Lupu Centre for New Electronic Architectures of the Romanian Academy Abstract: Prezentăm într-un mod sistematic, de la simplu la complex, principalele rețele ortogonale. Se porneşte de la sistemul de numerație în bază multiplă şi se continuă cu reprezentările algebrice şi grafice ale lanţului, hipergrilei, hipercubului binar, hipergrilei generalizate, torului, hipertorului, hipertorului generalizat, rețelei …

Read More »

Classification of Flat Forms Using Syntactical Distances

dr. ing. Ovidiu Grigore dr. ing. Octavian Grigore Politehnica University of Bucharest Abstract: În lucrare sunt prezentate metode de clasificare sintactice, bazate pe compararea cu modele (“matching”). În general, formele plane (caractere, imagini de obiecte etc.) au o alcătuire complexă, care, într-o abordare globală de tip statistic, conduc la discriminări …

Read More »