Monthly Archives: February 2021

Standardized Models for Network Management

Eng. Liliana Dobrică, PhD Eng. Daniela Saru, PhD Politehnica University of Bucharest Abstract: Scopul acestui articol este de a analiza conceptele de bază pentru modelarea standardizată a aplicaţiilor de gestiune a rețelelor de interconectare deschise OSI. În general, pentru sistemele de gestiune, se dezvoltă standarde care structurează și modelează informaţiile …

Read More »

About the State Indicators of the Environment Factors

Eng. Mariana Marinescu, PhD Technical University of Civil Engineering Bucharest email: mariana@hidro.utcb.ro Abstract: Lucrarea propune, pornind de la o definiţie acceptată a mediului și a conceptului de indicator, două clasificări ale indicatorilor de stare a factorilor de mediu, în funcţie de obiectivele şi/sau scopurile principale ale analizei sau cercetării efectuate. Pe baza …

Read More »

EQUATIONS – A Possible Answer to the Optimization Problems and Even More Than This

Eng. Th. Bălan Eng. A. Buzuloiu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest email: thfbalan@u3.ici.ro adelab@gteam.ici.ro Abstract: Această lucrare încearcă să aducă în atenţia cititorilor câteva aspecte semnificative din domeniile informaticii, matematicilor aplicate în ştiinţa calculatoarelor și din teoria sistemelor, toate aceste elemente contopindu-se într-un produs de …

Read More »

A Software Tool for Sorting Out R&D Projects

math. Constanța Zoie Rădulescu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest email: radulescu@u3.ici.ro Abstract: În articol este prezentat un instrument sofware pentru asistarea deciziei în procesul de selecţie a proiectelor de cercetare dezvoltare (C-D) ţinând cont, în principal, de criterii de evaluare prestabilite și de evaluări făcute …

Read More »

From Individual Values to Pseudospectra

Diana Sima Faculty of Mathematics University of Bucharest Abstract: Această lucrare conţine o prezentare concisă a celor mai importante cunoştinţe legate de abordarea clasică a problemei valorilor proprii, dar şi a celor din ramura mai tânără a pseudospectrelor. Viziunea teoretică, matematică, asupra subiectelor propuse, se îmbină cu elemente legate de …

Read More »

Digital Image Processing Techniques

Abstract: Această lucrare tratează deformarea imaginilor digitale şi tehnicile de “morphing”, prezentând un algoritm de “morphing”. Deformarea imaginilor digitale este un domeniu în procesarea imaginilor, care a dezvoltat tehnicile necesare proiectării texturilor şi “morphing”’-ului 2D. Keywords: deformarea imaginilor, “morphing”, texturi, algoritm. View full text CITE THIS PAPER AS: Clara Nichel, …

Read More »

Action Logic, Programs and Interhuman Conflicts

Prof. Cornel Popa Politehnica University of Bucharest Abstract: Articolul ține de domeniul praxiologiei formale sau al logicii acțiunii. În primele două capitole, sunt utilizate concepte din logica acțiunii (situație acțională, scop, mijloc, directivă practică, acte elementare şi acte compuse etc.) pentru a construi modelele logice ale activităților umane, orientate spre …

Read More »

A Tutorial System – An Advance in Fuzzy Logic

Junior Lect., Eng. Alexandru Șerbănescu Eng. Alexandru Popa Politehnica University of Bucharest Abstract: Lucrarea este dedicată tehnicilor moderne de învățare cu ajutorul calculatorului, fiind prezentat un tutorial conceput în scopul însuşirii rapide a logicii fuzzy cu ajutorul facilităților oferite de multimedia și Internet. Sunt prezentate de asemenea câteva din principiile …

Read More »

Hybrid Open Systems – An Introductory Discussion. Part II: Approaches to Hybrid Systems Modelling

Eng. Simona Iuliana Caramihai, PhD Eng. Virginia Ecaterina Oltean, PhD Politehnica University of Bucharest Abstract: În sens generic, un sistem hibrid (SH) este caracterizat, în mod generic, de interacțiunea dinamicilor continue cu dinamici cu evenimente discrete. Analiza, evaluarea şi conducerea proceselor hibride presupune utilizarea unor tehnici specifice, rezultate din combinarea …

Read More »