Monthly Archives: January 2021

Reliability of Transaction-based Mobile Applications

Paul Pocatilu, PhD Prof. Ion Ivan, PhD Assist. Lect. Marius Popa Assist. Lect. Cristian Toma Lukacs Breda, PhD Faculty of Cybernetics, Statistics and Economic Informatics, Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Sunt prezentate principalele aspecte privind aplicațiile mobile și calculul mobil. Totodată, se evidențiază funcțiile pe care trebuie să le …

Read More »

The Security in Wireless Networks Based on 802.11 Standard. Problems and Solutions.
Evolutions of 802.11 Standard with Regard to Security Matters

PhD student, Eng. Ștefan Mocanu Politehnica University of Bucharest smocanu@rdslink.ro Abstract: Articolul de față prezintă un aspect deosebit de important al comunicațiilor fără fir și anume, securitatea oferită de rețelele wireless, bazate pe standarde din familia IEEE 802.11. În prima parte, sunt descrise metodele implicite, de asigurare a securitäții oferite …

Read More »

Hardware/Software Architectures for Wireless Communication Systems 

Senior Lect., Eng. Daniela Saru PhD student, Eng. Ștefan Mocanu Politehnica University of Bucharest saru@aii.pub.ro, smocanu@rdslink.ro Abstract: Dezvoltarea sistemelor de calcul mobile a determinat o extindere fără precedent a utilizării rețelelor de comunicație de tip wireless și, implicit. a componentelor hardware/software, dedicate operării în cadrul acestui domeniu. În acest context, …

Read More »

Human – Computer Interfaces Testing

Prof. Ion Ivan, PhD Assist. Prof. Cristian Toma Faculty of Cybernetics, Statistics and Economic Informatics, Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Comunicarea între om și calculator se realizează prin intermediul interfețelor. Cu cât acestea sunt proiectate mai bine, cu atât gradul de confort al utilizatorilor aplicațiilor crește. De asemenea, în …

Read More »

Software Testing Process Management

Lect. Paul Pocatilu, PhD Junior Assist. Doru Ungureanu The Department of Economic Informatics, Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Proiectarea aplicațiilor software de dimensiuni mari, dezvoltată în cadrul unei echipe, nu se face trecând direct la implementarea programului, ci urmează etape bine stabilite. Proeesul de dezvoltare a aplicațiilor software este …

Read More »

Simulation Algorithms for Priority Queuing System

Ion Florea, PhD Faculty of Mathematics and Computer Science „Transilvania” University of Brașov E-mail: i.florea@info.unitbv.ro Abstract: De obicei, sistemele de așteptare sunt studiate analitic, adică, pentru anumite repartiții ale timpilor dintre două sosiri consecutive și timpilor de servire, precum și anumite politici de servire ale clienților, sunt deduse formule matematice …

Read More »

Theoretical Models for Parallel Processing

Abstract: Acest articol prezintă trei modele teoretice ale calculului paralel: PRAM, LogP și BSP. În cazul algoritmilor seriali, modelul universal de programare este modelul von Neumann, care face posibilă portarea algoritmilor pe calculatoare cu arhitecturi diferite. În domeniul calculului paralel, nu există un astfel de model general acceptat, care să …

Read More »

Adaptation Strategies in Multi – agent Systems

Eng. Mihaela M. Oprea, PhD Petroleum-Gas University of Ploiești Chair of Informatics Abstract: Dezvoltarea sistemelor multiagent performante implică includerea capacității de adaptare a agenților inteligenți la mediul lor de lucru. Lucrarea prezintă principalele strategii de adaptare care pot fi implementate în sisteme multiagent. Drept aplicație este considerată problema adaptării agenților …

Read More »

INFO – NUCLEAR – Transactional Tool to Disseminate the Information in the nuclear Domain

Florin Hartescu Mădălin Leauta Valentin Cristea National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă arhitectura unui suport tehnologic pentru diseminarea informației, structurată pe trei niveluri, completată cu un al patrulea nivel care asigură o securitate sporită: –  nivelul interfeței cu utilizatorul rulează pe un browser …

Read More »

Characteristics and Advantages of the MPLS Technology

Abstract: Rutarea tradițională a pachetelor IP se bazează pe analiza adresei destinație IP, conținută în header-ul nivelului rețea, pentru fiecare pachet ce se deplasează de la sursă la destinație. Acest mecanism are câteva puncte slabe, începând de la probleme de scalabilitate până la suportul deficient, oferit pentru administrarea traficului, precum …

Read More »