Monthly Archives: January 2021

Some Key Aspects in Geospatial Data Mining

Angela Ioniță, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Organizat în patru capitole, acest articol este un rezumat al Raportului Tehnic 630/2, elaborat în mai 2002, în cadrul Proiectului INTAS nr. 397: DATA MINING TECHNOLOGIES AND IMAGE PROCESSING: THEORY AND APPLICATIONS. În primul capitol, sunt …

Read More »

The “ITS Manual” – A Source of Information Regarding the Intelligent Transport Systems

Gabriela Rodica Hrin National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Prin Programul AMTRANS – “Amenajarea Teritoriului și Transporturi” – program național de Cercetare și Dezvoltare Tehnologică, în cadrul contractului 1C09/2001 s-au elaborat: “Îndrumarul privind sistemele inteligente de transport”, care oferă o viziune generală strategică, tehnologică și organizatorică …

Read More »

Simulating a constant-current motor drive

Eng. Octavian Grigore, PhD Eng. Barbelian Mihai Abstract: În prezent, apariția unor procesoare puternice (în special a procesoarelor numerice de semnal) a permis realizarea unor sisteme de acționare electrică, deosebit de performante și fiabile. Un Sistem de Acționare Electrică (SAE) reprezintă un ansamblu de elemente conectate în vederea atât a …

Read More »

Wireless Communication Standards: Historical Overview and Analysis

PhD student, Eng. Ștefan Mocanu Politehnica University of Bucharest smocanu@rdslink.ro Abstract: Articolul prezintă aspecte de bază ale comunicațiilor wireless, oferind o analiză comparativă a celor mai utilizate standarde, protocoale și tehnici folosite în acest domeniu deosebit de actual, aflat într-o continuă dezvoltare și perfecționare. Sunt abordate aspecte precum caracteristici funcționale, …

Read More »

Software Programs Certification through Imprints

Ion Ivan Cosmin Apostol Academy of Economic Studies Abstract: Producția software presupune elaborare de proceduri și reutilizare de componente. Procesele de dezvoltare software original necesită cheltuieli deosebit de mari. Lucrarea își propune identificarea produselor – program originale, care îndeplinesc o serie de caracteristici de calitate. Se definește amprenta software. Sunt …

Read More »

Handwritten Character Recognition System

Eng. Mihaela M. Oprea, PhD Petroleum-Gas University of Ploiești Department of Computer Science Abstract: Lucrarea prezintă arhitectura unui sistem de recunoaștere a caracterelor scrise de mână, sistem dezvoltat în cadrul proiectului de cercetare INFOSOC, contract nr. 58/2002. Keywords: recunoașterea formelor, recunoașterea caracterelor scrise de mână. View full text CITE THIS …

Read More »

Multipurpose Virtual Laboratory for Long Distance Learning

stud. Mircea Nedelcu Senior Lect., Eng. Daniela Saru razvanf@ici.ro Politehnica University of Bucharest mirceaned@kro, saru@aii.pub.ro Abstract: Lucrarea prezintă rezultatele obținute în activitatea de proiectare și de implementare a unui laborator virtual, cu caracter multidisciplinar, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității “Politehnica” București. Sunt discutate conceptul de laborator …

Read More »

Knowledge Managernent in Concurrent Engineering

Eng. Răzvan Filimon razvanf@ici.ro National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Este prezentat sistemul de inteligență artificială, Cyc, orientat pe prelucrarea cunoștințelor. Sunt prezentate componentele Cyc: baza de cunoștințe, limbajul de reprezentare a cunoștințelor, motorul de inferență, modulul de prelucrare a limbajului natural, instrumentele de interfață, …

Read More »

The European Information Systems for Energy Efficient Household Appliances

Abstract: Lucrarea de față face parte dintr-un set de lucrări destinate promovării pe piața europeană a aparatelor electrice (aparatura electrocasnică, aparatura electronică, echipamente de birotică) eficiente din punct de vedere energetic. Reducerea consumului de energie electrică în locuințe și birouri contribuie Ia scăderea emiterii de dioxid de carbon, având astfel …

Read More »