Monthly Archives: January 2021

CYC Language and Natural Language

Mironela Pîrnău mironela@yahoo.com “Dimitrie Cantemir” Christian University of Bucharest Abstract: Informațiile computerizate sunt stocate în multe forme, incluzând datele structurate (baza de date), semistructurate (foi de calcul, pagini WEB) și nestructurate (fișiere de tip text sau câmpuri de text). Cyc poate transforma aceste informații în cunoștințe utile. Cyc tratează fiecare …

Read More »

VaR – Risk Evaluation Method: An Oncology Application

Gabriel-Cristian Ene egabi@dbspital.valahia.ro County Hospital of Târgoviște Abstract: În lucrare, se prezintă unele rezultate ale cercetării științifice proprii privind EXTINDEREA metodei VaR (de evaluare a riscului) din domeniul financiar-bancar în domeniul oncologiei medicale. Studiul fundamentelor teoretice ale acestei metode conduce la ideea că metoda VaR nu depinde de domeniul aplicației …

Read More »

An Experimental Decision Support System

Abstract: Scopul articolului este de a prezenta un subsistem dintr-un model de sistem experimental de asistare a deciziilor, bazat pe tehnologii Web destinat în principal companiilor mari, băncilor, holdingurilor etc. Sistemul poate fi accesat prin Internet folosind un browser (Internet Explorer, Netscape etc.) care permite interogarea sistemului central de date, …

Read More »

C++ Programs’ Ortogonality Software Mining

Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Se prezintă conceptul de ortogonalitate pentru entități text. Se construiesc indicatori de măsurare a ortogonalității. Se utilizează indicatori pentru măsurarea ortogonalității programelor scrise în limbajul C++. Se analizează influența măsurării ortogonalității asupra creșterii calității programelor C++. Rezultatele sunt bazate pe utilizarea de software destinat …

Read More »

Evaluation of Technical and Banking Risks Contributions

Narcis Cătălin Beciu contact@selas.ro Petroleum-Gas University of Ploiești Abstract: Lucrarea propune o tratare și rezolvare unitară prin aplicarea teoriei jocurilor si teoriei grafurilor, a problemei evaluării riscului tehnic și a riscului bancar la acordarea creditelor. Este dată o caracterizare axiomatică a măsurii riscului într-o viziune sistemică a problemei. Aceasta a …

Read More »

Banking Serving System: Implementation and Tests

Radu-George Anghel e-mail: anghel.radu@gmail.com Politehnica University of Bucharest Abstract: În lucrare, se prezintă unele rezultate ale cercetării științifice proprii privind modelarea și simularea sistemelor de servire a clienților din domeniul financiar-bancar. Specificul acestor sisteme de servire din domeniul bancar constă în asocierea fenomenului de risc și finalizarea servirii clienților prin …

Read More »

VoIP and Multimedia Communications. The MCS 5100 platform

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Dacă în prima parte a dezvoltării sale Internetul s-a bazat pe comunicațiile asincrone (cum ar fi email-ul și transferurile de date), în cea de a doua s-a introdus noțiunea de comunicație interactivă între utilizatori, care a pemis integrarea …

Read More »

Evaluation of Web services approaches on J2EE and .Net platforms

Gabriela Rodica Hrin, Lucian Emanuel Anghel, Mihaela Tomescu, Daniel Savu, Marilena Iuliana Iliescu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Rodica.Hrin@ici.ro Pentru efectuarea unei evaluări comparative a abordărilor serviciilor Web pe platforma J2EE furnizată de Sun Microsystems și respectiv pe platforma .Net furnizată de Microsoft, au …

Read More »

Handwritten Character Recognition

Eng. Mihaela M. Oprea, PhD Petroleum-Gas University of Ploiești Abstract: Dezvoltarea unor interfețe inteligente, care să permită recunoașterea on-line sau off-line a caracterelor scrise de mână, reprezintă o direcție prioritară a inteligenței artificiale, în contextul apariției unor noi aplicații generate de tehnologia mobilă. Lucrarea prezintă principalele metode de recunoaștere, utilizate …

Read More »

Data Bases Cloning

Ion Ivan Silviu Niculescu Cătălin Boja Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Operația de clonare informatică este descrisă în general pentru software. Articolul de față își propune să dezvolte tipologiile clonării bazelor de date și să prezinte o aplicație de clonare a bazei de date a contractelor economice. Se efectuează …

Read More »