Monthly Archives: December 2020

Electronic System for Container Movement Management in Multimodal Transport at Terminal Levels – System Functions

Gabriela Rodica Hrin National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Sistemul electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal, la nivelul terminalelor de containere, realizat prin contractul RELANSIN 1624/2001, a implementat două tipuri de funcțiuni, unele orientate spre administrarea sistemului care asigură fiabilitatea, flexibilitatea și …

Read More »

Electronic System for Container Movement Management in Multimodal Transport at Terminal Levels – System Characteristics and Implemented EDIFACT Messages

Gabriela Rodica Hrin National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: O nouă abordare a sistemului informațional, specific transportului multimodal de marfă la nivelul terminalelor de containere, a reprezentat o direcție de cercetare avansată la nivel național, desfășurată în cadrul contractului RELANSIN 1624/2001. Deși proiectul a început …

Read More »

Information System Portfolio

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest 1. Introduction Domeniul transporturilor reprezintă ținta unor cercetări și dezvoltări tehnologice, efectuate în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București, în colaborare cu alte unități de cercetare sau centre universitare din țară și, respectiv, din străinătate …

Read More »

Generalities for Macromedia Flash

Mironela Pîrnău „Dimitrie Cantemir” Christian University of Bucharest Abstract: În lucrare se prezintă generalități despre programul MacroMedia Flash, care este cel mai utilizat program pentru crearea animațiilor ce pot fi introduse într-o pagină Web. Programul MacroMedia Flash a fost conceput și utilizat ca software de desenat. În timp, programul a …

Read More »

Service Provision Platform to Support Multimodal Interaction in Nomadic Supply Chain Environments – HERMES

Gabriela Rodica Hrin, Lucian Emanuel Anghel, Adrian David, Mihaela Tomescu National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest Abstract: În cadrul proiectului „Platforma de furnizare servicii pentru sprijinirea interacțiunii multimodale între mediile în continuă evoluție ale lanțului de furnizare produse – HERMES”, ICI, în calitate de partener …

Read More »

Joint Time – Frequency Analysis from Cohen’s Class

Cătălin Dumitrescu Politehnica University of Bucharest Abstract: În acest articol sunt abordate câteva elemente de analiză bidimensională a semnalelor, în scopul identificării parametrilor acestuia, utilizând reprezentările pătratice din clasa Cohen. Acestea permit analiza semnalelor, urmărind două grade de libertate (timpul și frecvența) în distribuirea energiei semnalului de-a lungul axelor timp …

Read More »

About the Data Mining Term

Angela Ioniță Research Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy Abstract: Mineritul de date (data mining) s-a dezvoltat ca o consecință a disponibilizării marilor rezervoare de date. Colectarea datelor în diverse formate de digitizare a început în anii ’60 permițând o analiză retrospectivă a datelor prin intermediul calculatorului. Bazele de date …

Read More »

Text Entities Reengineering

Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Se definește conceptul de reinginerie a entităților text și se evidențiază caracteristicile acestuia. Sunt prezentate rezultatele în care se concretizează procesele de reinginerie a entităților text. Sunt enumerate principiile care stau la baza derulării proceselor de reinginerie. Sunt prezentate și exemplificate diverse categorii de …

Read More »

DATAMART and OLAP in Analysis and Evaluation of Industrial Water Pollution

Rădulescu Constanța Zoie National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă un model multidimensional de organizare a datelor și  analiză de tip OLAP (prelucrare analitică on line) pentru managementul riscului de poluare a apei în industria textilă. Se descriu, mai întâi, etapele necesare a fi …

Read More »