Monthly Archives: December 2020

Web Applications Calibration

Ion Ivan Cosmin Ivan Mihai Marinescu Chair of Economic Informatics, Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Articolul prezintă concepte de bază pentru software, aplicații web și calibrarea bazelor de date. Se prezintă, de asemenea, modele de calibrare, bazate pe cost, precum și cerințele de calibrare. Subiectele următoarelor articole sunt: Calibrarea …

Read More »

Algorithms for Process Execution Planning

Radu Constantinescu Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Metodele matematice pentru planificarea execuției proceselor reprezintă nucleul activității de planificare. De la caz la caz, pot fi propuse diverse metode matematice de planificare, pentru a satisface cât mai bine cerințele de bază, pentru funcționarea sistemului, referitoare la executarea cât mai rapidă …

Read More »

The Architecture of Open Systems

Dragoș Oprișan Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Arhitectura sistemelor deschise încorporează foarte multe tehnologii diferite, înlănțuite, cum ar fi: un limbaj de comandă (sau shell-ul utilizatorului); aplicații incluzând utilitare și instrumente de dezvoltare; servicii pentru aplicații (managementul fișierelor directoarelor, fire de tipărire etc); servicii de sistem (operații ale lui …

Read More »

Determinating the Value of an Option of European Type

Lect. Sorin Manole “Constantin Brâncoveanu” University of Pitești Abstract: Articolul este destinat modelului Black-Scholes, utilizat pentru determinarea valorii unei opțiuni. În prima parte, se definesc procesele stocastice și mișcările browniene, se formulează ipotezele de lucru și se dă ecuația stocastică definind evoluția unui activ financiar. În continuare, se prezintă lema …

Read More »

Intelligent Control for Wastewater Treatment Process

Aurelia-Florinela Cosmescu National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest (reli@std.ici.ro) Abstract: Procesul de tratare cu nămol activat este cel mai cunoscut proces de tratare a apei reziduale și constituie o provocare pentru sistemele de conducere a proceselor deoarece este neliniar, variază în timp, are o dinamică destul …

Read More »

UML Modelling and Experimenting of Concurrency Problems

Senior Lect, Eng. Anca Daniela Ioniță Eng. Mircea Claudiu Plăișanu “Politehnica” University of Bucharest ancai@mag.pub.ro Abstract: Articolul prezintă un mediu integrat, ce permite studierea unor probleme clasice de concurență, oferind pentru fiecare descrierea și modelul orientat pe obiecte în limbajul UML (Unified Modeling Language), precum și posibilitatea de rulare cu …

Read More »

Recurrent Neurofuzzy Architectures for Control of Nonlinear Processes

Abstract: În această lucrare, se prezintă o nouă arhitectură de rețea recurentă neuro – fuzzy, pentru a construi modele de predicție pe un orizont extins, în vederea proiectării unor structuri de conducere predictivă, a proceselor neliniare. În fiecare regiune din domeniul de operare, se identifică un model liniar local, de …

Read More »

Vectors of the Knowledge Society*

Prof. Doina Banciu, PhD National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Articolul prezintă preocupările Uniunii Europene pentru asigurarea accesului la informația digitală a tuturor cetățenilor și, implicit, pentru formarea unei culturi a informației și comunicării. Sunt prezentate, succint, documente ale Uniunii Europene și obiectivele lor principale. …

Read More »

e-Commerce System for Products and Services Dedicated to National Standardisation

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest În cadrul programului național de cercetare, dezvoltare și inovare INFRAS, prin contractul 96 /04.11.2001, a fost realizat „Sistemul de comerț electronic pentru produse și servicii specifice standardizării și calității E – comerț – PSSC”. Sistemul oferă organismului național de standardizare …

Read More »

Electronic System for Container Movement Management in Multimodal Transport at Terminal Levels. User – System Dialogue

Gabriela Rodica Hrin Lucian Emanuel Anghel National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Sistemul electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal, la nivelul terminalelor de containere (GeCoTraM), realizat prin contractul RELANSIN 1624/2001, oferă o interfață prietenoasă atât administratorului pentru asigurarea bunei funcționări a sistemului, …

Read More »