Monthly Archives: December 2020

Frequent Patterns Discovery without Candidates Generation

Department of Computer Science, Faculty of Electronics and Informatics, University of Oradea, Romania. Phone: +40 (0) 259 432830 int.: 226  Fax: +40 (0) 259 432789 E-mail: rgyorodi@rdsor.ro Abstract: Infomația implicită din bazele de date, în principal relațiile interesante de asociere dintre seturi de obiecte, care conduc la formarea de reguli …

Read More »

Application of the Interior Point Method to Model Predictive Control

Popoviciu loan “Mircea cel Bătrân” Naval Academy of Constanța Abstract: Algoritmul MRPI, prezentat în articol, este o generalizare a metodei punctului interior, care determină soluția unei probleme de programare pătratică. În modelele de reglare cu predicție, cu criteriu de performanță pătratic, se rezolvă, în mod repetat, probleme care se reduc …

Read More »

WebQuest – A Modern Alternative in Education

Abstract: Lucrarea prezintă o tehnică modernă de învățare, bazată pe ideea constructivistă de elaborare, prin efort personal a propriei cunoașteri, fiind o altemativă viabilă la metodele tradiționale de învățare. Metoda implică activități de căutare în spațiul web și include elemente de învățare prin cooperare. Ideea prezentării tehnicii WebQuest profesorilor din …

Read More »

Self-organizing Neuro-fuzzy Networks for Adaptive Control

Eng., Senior Lect. Nicolae Constantin Politehnica University of Bucharest e-mail: nicu@lnx.cib.pub.ro Abstract: În cadrul rețelelor neurale de tip forward, utilizarea algoritmului de tip back-propagation conduce, de cele mai multe ori, la o durată mare a procesului de antrenare. Acest fapt reprezintă unul din dezavantajele majore ale utilizării unor astfel de …

Read More »

Smartcard Authentication

Laura Ciocoiu Cristian Paraschiv National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Fax: +40-1-224 0539, email: ciocoiu@ici.ro http://intelligent-agents.ici.ro Abstract: Lucrarea de față descrie un sistem de autentificare prin smartcard necesar în dezvoltarea unui serviciu de utilitate publică prin introducerea autentificării utilizatorului în relația cu agenții economici și administrația …

Read More »

Trends in Grid Portals Development

Eng. Cristian Popescu (cristian@racai.ro) Research Institute for Artificial Intelligence, the Romanian Academy Abstract: Acest articol a fost structurat în cinci secțiuni. Prima secțiune cuprinde definirea termenilor utilizați pe parcursul întregului articol și o descriere a contextului general. Ea este urmată de formularea unor cerințe pentru dezvoltarea unui mod de accesare …

Read More »

New Trends in the Development of Information Society. Some Aspects Concerning the Management of Geographical Information

Math. Angela Ioniță, PhD Research Institute for Artificial Intelligence, the Romanian Academy Abstract: Acest articol este o sinteză a activităților desfășurate în ultimii ani în dezvoltarea Societății Informaționale la nivel european, dar și în dezvoltarea Societății Informaționale Globale și a materialelor rezultate. Fără a avea pretenția de originalitate, acest articol …

Read More »

Requirements for Developing Distributed Information Systems

Prof. Ion Ivan, PhD Junior Assist. Cristian Toma Bucharest Academy of Economic Studies Abstract: Obiectivul lucrării este identificarea cerințelor pentru analiza, dezvoltarea și implementarea aplicațiilor intormatice distribuite. Sunt prezentate structuri de aplicații informatice distribuite de tipurile out of the paper și only adding cu identificarea cerințelor de realizare a securității, …

Read More »