Monthly Archives: November 2020

Educational Robot System for Navigation

Mihaela M. Oprea Nicolae Aldea Petroleum – Gas University of Ploiești Abstract: Testarea eficienței diferiților algoritmi de navigare, de invățare automată, aplicați în domeniul roboticii mobile implică primul pas în utilizarea unor sisteme robot de tip educațional, urmând ca într-o etapă ulterioară algoritmii să fie testați pe sisteme robot comerciale. …

Read More »

Maximization for Maritime Transport Networks

Abstract: În lucrare sunt prezentate rezultatele testării prin simulare pe calculator a unor procedee propuse pentru alegerea traseului și evaluarea costului transportului pe una din rutele alese pe baze euristice. Scopul aplicațiilor din acest paragraf este de a face posibilă o comparație între modelele grafo-analitice (de tip Ford și RPt) …

Read More »

e-Content Management: The SINRED Project

Abstract: Articolul prezintă realizarea primului sistem național de management al resurselor digitale în știință și tehnologie. Proiectul poartă denumirea SINRED și se bazează pe structuri GRID. Își propune reunirea informațiilor digitale, aflate în baze de date dispersate în instituții publice, unități de învățământ, unități de cercetare. Va crește astfel numărul …

Read More »

Advanced Technologies for Access to and the Reconstruction of Cultural Monuments from the National Cultural Patrimony

A Tool for the 3D Digital Reconstruction of Destroyed Buildings using Old Photos National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Lucrarea de față prezintă o componentă software, destinată reconstituirii 3D a imobilelor distruse, reconstituire realizată după fotografii vechi, ca o dezvoltare a instrumentului de reconstituire …

Read More »

Coloured Bigraphs for the Field of Transportation

Abstract: O rețea Petri de transport, descrisă de graful rețelei (sau matricea de referință) și marcajul rețelei, ale cărei arce și mărci primesc atribute de culoare, devine un bigraf colorat. Matricele Pre, Post și de incidență sunt matrice celulare, vectorii de culoare substituind elementele matricelor corespunzătoare din bigraful necolorat. Rețelei …

Read More »

The Evolution of Intelligent Transport Systems

Gabriela Rodica Hrin National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Obiectivul urmărit în scrierea articolului a fost oferirea unei prezentări relativ uniforme asupra evoluției din ultimii ani a procesului de realizare a sistemelor inteligente de transport în diferite regiuni geografice, vizând cu prioritate aspecte referitoare …

Read More »

e_MEDITUR: A Tool for the Provision of Online Information and Reservation Services in Tourism and Medical Recovery in the Romanian Health Resorts

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Lucrarea de față prezintă un instrument software (portal), e_Meditur, destinat furnizării de servicii online, către cetățeni, în domeniul turismului și asistenței medicale de recuperare în stațiuni balneare și de odihnă, rezervare bilete și plată prin rețeaua Internet. e_Meditur …

Read More »

The Optimization of Two Reservoirs

Neculai Andrei nandrei@ici.ro National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Se consideră o situație concretă în care este vorba de optimizarea funcționării unei configurații de două rezervoare din care unul asistă realizarea unui anumit debit impus rezervorului principal. Configurația de rezervoare este modelată ca o …

Read More »

System for Business Processes Modelling Across Organizations – SIBPA

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă un sistem flexibil pentru modelarea, execuția și monitorizarea proceselor de business din diverse domenii de activitate (business, administrație, industrie, financiar, sănătate etc.) bazat pe servicii Web. Sistemul pune la dispoziția utilizatorilor (proiectanți de procese, manageri de …

Read More »

A Ramsey Growth Model

Neculai Andrei National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Prezentăm modelul de creștere economică Ramsey, precum și reprezentarea și solutia acestuia în limbajul GAMS. Keywords: Ramsey, creștere economică, GAMS. View full text CITE THIS PAPER AS: Neculai Andrei, A Ramsey Growth Model, Romanian Journal of …

Read More »