Monthly Archives: October 2020

The Orthogonality of the Arabic numbers and of the Latin alphabet using the Net Differences

Academy of Economic Studies of Bucharest Abstract: Se definește conceptul de ortogonalitate a textelor. Se construiesc două sisteme de referință, folosite pentru studiul ortogonalității. Se studiază ortogonalitatea alfabetului latin și a cifrelor arabe. Se prezintă și se aplică un algoritm pentru determinarea ortogonalității pe baza sistemului de reprezentare. Algoritmul este …

Read More »

Integrated multimedia system for access to the multicultural thesaurus of the areas inhabited by Romanians, as an integral part of the European culture – eBiMuz

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: Lucrarea prezintă portalul eBiMuz, un sistem integrat multimedia, care oferă cetățenilor servicii gratuite de informare și documentare, precum și satisfacerea cerințelor prioritare privind îmbunătățirea funcționării sistemului social. Acesta dispune de o paletă largă de servicii online, specifice Societății Informaționale …

Read More »

CASE Tools for the Monitoring of Energy Distribution from Renewable Sources

VALAHIA University of Târgoviște Abstract: Folosite, la început, pentru a echipa sateliți, apoi pe scară largă în aplicații pentru locuri izolate, în ultimii 20 de ani sistemele fotovoltaice au cunoscut o dezvoltare deosebită în aplicații terestre diverse. În zonele dens populate, ca și în alte părți importante ale Europei, Japoniei și …

Read More »

Intelligent System Dedicated to Freight Multimodal Terrestrial Transport

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest Abstract: Dezvoltarea transporturilor a urmat îndeaproape dezvoltarea economică mondială, care a impus sporirea continuă a volumului de mărfuri transportate. Transporturile multimodale sunt considerate o alternativă sigură pentru viitor, întrucât răspund cel mai bine atât cerințelor tot mai acute privind …

Read More »

Cayley Graphs – Another Way of Representing Orthogonal Networks

Cristian Lupu (caral@racai.ro) Centre for New Electronic Architectures of the Romanian Academy Abstract: Definiția rețelelor ortogonale se bazează pe relațiile spațiale logice între noduri. În acest articol ne propunem să definim relațiile între nodurile unei rețele ortogonale cu ajutorul teoriei grupurilor. Relațiile între noduri sunt generatorii care conduc la grafuri …

Read More »

Case Study On An Expert System

Ionuţ Chirilă Galaţi, Mazepa II, 3 Arhipelag St., Bl. Gorun, Ap. 6 Abstract: What is an expert? An artificial intelligence system that fits the type of systems based on knowledge. A system must use knowledge to generate all solutions for which task it was designed. What is an intelligent diagnosis …

Read More »

System for the Integrated Access to the Heterogenous TelPDA Networks

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest Abstract: This paper presents the research achievements in the integrated access to the heterogenous networks area (capture, secure and send the information contained in the bar-codes through portable terminals), as an auxiliary component of the ERP system (Enterprise Resource Planning) …

Read More »

Open Source Integrated Lexical Analyzer for Commented Code Lines

Radu Bucea – Manea – Ţoniş Email: radub_m@yahoo.com Academy of Economic Studies of Bucharest Abstract: This paper describes the design and implementation of a lexical analyzer that automatically generates documentation to assist classic code optimizations. This scanner contains one new component, a distinct module for analyzing tokens and lexemes in …

Read More »