EDUSAN – Sistem complex integrat privind educația pentru sănătate și profilaxie

Adriana Alexandru
adriana@ici.ro

Ianculescu Marilena  
manina@ici.ro

Jitaru Elena
jitaru@ici.ro

Pârvan Monica
parvan(@ici.ro

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București

Rezumat: Proiectul se încadrează în aria tematică precizată de CEEX 2005 prin problematica abordată și anume îmbunătățirea capacității de prevenire a bolilor, favorizarea unui diagnostic precoce și realizarea spațiului informațional al sănătății. Menținerea unei stări bune de sănătate a populației, adoptarea unui stil de viată mai sănătos, cu implicații deosebite pe termen lung în plan social și economic, se face printr-o cultură sanitară, iar tehnologiile informaționale sunt un mijloc extraordinar de promovare a educației în domeniul sănătății publice. Realizarea unui sistem complex integrat este o responsabilitate distribuită care necesită cooperarea și constituirea de parteneriate între factori de decizie din domeniul sănătății, specialiști din domeniul informatic și medical. Proiectul cuprinde informații organizate într-un sistem de baze de date interconectate de imunizare, screening, strategii și metode de profilaxie, factori de risc, sănătate ocupațională, factori de mediu, instituții implicate în domeniul sănătății publice, modele educaționale pe tipuri de colectivități, precum și o bibliotecă cu informații și publicații medicale și aplicații pentru facilitarea diseminării analizelor din teritoriu și a colaborarii între instituțiile care au un rol în sistemul de sănătate publică (schimb experiență, training, propunere parteneriate, promovarea programelor nationale și internaționale în domeniul sănătății publice). Sistemul complex integrat poate fi inclus în Sistemul Informatizat Național, fiind un sistem informatic ce se caracterizează prin: complexitate, flexibilitate și accesibilitate. Este un sistem distribuit, deschis, cu o structură modulară, independent de platformă, ce oferă utilizatorilor informații de încredere și prietenoase, colectate într-un singur punct cu acces stratificat.

Cuvinte cheie: aplicație Web, baze de date accesibile via Internet, comportament sanogen, modele educaționale.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Alexandru Adriana, Ianculescu Marilena, Jitaru Elena, Pârvan Monica, EDUSAN – Sistem complex integrat privind educația pentru sănătate și profilaxie, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 13-18, 2006.