eBusiness în Europa de Sud-Est: fapte și cifre

Proiectul ENLARGE are ca ţintă cinci țări est-uropene: Bulgaria, Cipru, Polonia, România şi Slovenia. În aceste țări, firmele, în particular cele mici şi mijlocii (IMM-urile), se confruntă cu provocarea de a converge către practicile şi standardele partenerilor lor din Uniunea Europeană.

Pentru a dezvolta o cât mai bună şi mai focalizată programă de instruire, proiectul a finanțat o anchetă asupra gradului de pregătire pentru eBusiness a IMM-urilor. Chestionarul a fost completat, la sfârşitul anului 2001, de peste 900 de directori din IMM-uri din țările menţionate. Din analiza răspunsurilor la întrebările chestionarului au fost obținute câteva rezultate interesante şi utile, prezentate succint, în continuare.

[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
***, eBusiness în Europa de Sud-Est: fapte și cifre, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 12(4), pp. 68-73, 2002.