Dreptul, o nouă armă de reglare a pieții software-urilor

Reunite în cadrul Afel (Association francaise des éditeurs de logiciels), marile firme producătoare de software (LCE, Lotus, Microsoft, Wordperfect, ACI, Aldus, Aware, Hatier, IS2 și Nathan) au contestat două dispoziţii ale proiectului directivă dat de Piaţa Comună privind protecţia juridică a sotiware-ului.
Este vorba mai întîi de obligaţia de a împrumuta software-uri prin intermediul bibliotecilor publice. Această măsură ar duce la creşterea considerabilă a pirateriei, fără a exista vreo posibilitate de control. În acest caz, bibliotecarii vor fi răspunzători, complici în caz de piraterie, deci puţini vor fi dispuşi să se angajeze în această direcție.
Al doilea punct de dezacord: decompilarea autorizată pentru motive de interoperabilitate sau de întreținere. Textul proiectului directivă precizează că, în anumite condiţii, “interdicțiile prevăzute nu vor putea fi invocate de autor pentru a împiedica realizarea de acte indispensabile pentru a asigura întreţinerea programului și crearea sau funcţionarea programelor interoperabile”. […]

(xxx: “Le droit, nouvelle arme de régulation du marché des logiciels”, în: Le monde informatique, nr. 431, 5 nov. 1990, p.60)

Traducere
Victoria Haiduc
Institutul de Cercetări în Informatică

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Victoria Haiduc, Dreptul, o nouă armă de reglare a pieții software-urilor (traducere după ***: “Le droit, nouvelle arme de régulation du marché des logiciels”, în: Le monde informatique, nr. 431, 5 nov. 1990, p. 60), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 82-83, 1991.