Direcţii recente în analiza neliniară (Recent trends in nonlinear analysis)

Appel, J. 
Birkhäuser Verlag, Basel, 2000, 272 pp., Hardcover, Str. 128

Dedicată lui Alonso Vignoli, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, cartea conţine o colecție de 21 de lucrări de cercetare originale, în diferite domenii ale analizei neliniare. Este cunoscut de către specialişti faptul că cercetarea în domeniul analizei neliniare este mult mai anevoioasă, iar rezultatele notabile mai rare, decât în analiza liniară. Colecţia acoperă o varietate largă de subiecte, de la cele mai abstracte până la cele mai aplicative. Astfel, găsim aici lucrări referitoare la topologia algebrică, analiza funcţională, teoria operatorilor, teoria spectrală, analiza varietăţilor, ecuaţii cu derivate parțiale, probleme cu valori la limită, geometria spaţiilor Banach, teoria măsurii, calculul variațional şi ecuaţii integrale.

Pe de altă parte, cititorul poate găsi aici şi o serie de subiecte de analiză aplicată ca: teoria reglării automate,  analiză numerică, fizică matematică, economie matematică şi matematică financiară.

Deşi lucrările incluse în acest volum au un caracter preponderent teoretic, ele constituie o bază de plecare şi o deschidere pentru noi cercetări în domeniul analizei neliniare. De aceea, o recomandăm cu precădere matematicienilor şi informaticienilor cu preocupări mai teoretice şi doctoranzilor, în special.

Cartea se adresează specialiştilor interesaţi în analiza funcțională neliniară și aplicaţiile sale, mai ales analiştilor, modeliştilor şi sistemiştilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice din facultățile de calculatoare, automatică şi matematică şi informatică, dar şi doctoranzilor şi studenților care doresc să lucreze în cercetare.

dr. ing, Florin Stănciulescu
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
Florin Stănciulescu, Recenzie a lucrării Recent trends in nonlinear analysis (Direcţii recente în analiza neliniară), de Appel, J. (Birkhäuser Verlag, Basel, 2000, 272 pp., Hardcover, Str. 128)Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 52, 2001.