Dezvoltarea site-ului RO-01-ICI ca nod în infrastructura naţională Grid pentru cercetare

ing. Gabriel Neagu
gneagu@ici.ro

­

ing. Alexandru Stanciu
alex@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: La nivel european e-Infrastructurile reprezintă un pilon esenţial pentru implementarea conceptului ERA (European Research Area). Principalele componente ale acestor infrastructuri sunt reţeaua pentru educaţie şi cercetare şi reţeaua de centre de resurse Grid. Atenţia acordată pe plan naţional dezvoltării acestor componente ale e-Infrastructurilor este confirmată de Raportul pe 2007 al Comitetului Român pentru infrastructurile cercetării, care include în lista de propuneri pentru proiecte prioritare investiţii în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor proiectele privind reţeaua de comunicaţii de mare viteză pentru educaţie şi cercetare şi, respectiv, infrastructura naţională Grid pentru cercetare.

Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice (POS-CCE) oferă un substanţial suport financiar pentru dezvoltarea acestor proiecte prin apelul de proiecte organizat în anul 2008. ICI Bucureşti se numără printre beneficiarii acestui suport, propunerea de proiect depusă la acest apel fiind aprobată spre finanţare.

Lucrarea prezintă contextul european de dezvoltare a e-Infrastructurilor, evoluţia şi stadiul actual al infrastructurii de centre de resurse Grid la nivel naţional, obiectivele POS-CCE relevante pentru susţinerea acestui domeniu. Ca studiu de caz, este prezentat succint proiectul menţionat mai sus, finanţat din fonduri structurale, care va implementa un site de mare putere pentru infrastructura naţională Grid.

Cuvinte cheie: e-Infrastructură, EGEE, SEE-GRID, EGI, infrastructura naţională Grid, fonduri structurale, POS-CCE, site-ul Grid RO-01-ICI.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriel Neagu, Alexandru Stanciu, Dezvoltarea site-ului RO-01-ICI ca nod în infrastructura naţională Grid pentru cercetare, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 19(4), pp. 39-50, 2009.