Detecţia automată a defectelor în controlul radiologic al îmbinării sudate.
Metode noi morfologice şi structurale de explorare a imaginii radiologice

Aurel Marian
Ministerul Industriei şi Comerţului

Rezumat: Particularitatea defectoscopiei radiologice a îmbinărilor sudate, caracterizată prin: dispersia mare a calității imaginii radiologice, absenţa datelor statistice pentru eșantionare, specific tehnologic şi cerinţe standardizate de control creşte dificultatea elaborării unui sistem automat de detecție. Metoda morfologică şi structurală prezentată ia în considerare aspecte datorate procesului tehnologic al sudurii, reflectate în imaginea radiologică, şi permite elaborarea unei tehnici etapizate de detecție automată a elementelor de defect și, în final, realizarea unui sistem automat de defectoscopie radiologică.

Cuvinte cheie: recunoaşterea formelor, defectoscopia radiologică, controlul îmbinării sudate, prelucrarea morfologică a imaginii.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Aurel Marian, Detecţia automată a defectelor în controlul radiologic al îmbinării sudate. Metode noi morfologice şi structurale de explorare a imaginii radiologice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 55-64, 1999.