miercuri , 20 februarie 2019
roen

Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA) este o revistă ştiinţifică, cu apariţie trimestrială, editată de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti.

Continuând iniţiativa Buletinului Român de Informatică – BRI apărut în anul 1980, care, începând cu anul 1991, şi-a schimbat denumirea în Revista Română de Informatică şi Automatică, se poate spune că această publicaţie are o apariţie neîntreruptă de peste 28 de ani.

Principalele obiective sunt: exprimarea şi susţinerea autorilor (cercetători ştiinţifici, specialişti din domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, dar şi studenţi) în realizarea lucrărilor de licenţă, a studiilor de master şi doctorat, informarea specialiştilor din domeniile informaticii şi automaticii (atât din ICI, cât şi din afara Institutului) cu privire la noutăţile şi proiectele care fac obiectul acestora de activitate, precum şi oportunităţile de accesare a fondurilor de cercetare europene şi guvernamentale.

În paginile Revista Română de Informatică şi Automatică se regăsesc informaţii utile, studii de caz, prezentare de produse, exemple de bună practică, evenimente şi soluţii care se pot implementa în domeniile afacerilor, sănătăţii, administraţiei, industriei, protecţiei mediului, energiilor alternative, securităţii informaţiilor, tehnologiei informaţiei, învăţământ, cultură, educaţie în ideea că o decizie informată este o decizie corectă.

Având ca domenii reprezentative informatica şi automatica, dar şi domeniile complementare, Revista Română de Informatică şi Automatică publică în paginile sale articole primare, protejate de legea copyright-ului.

În vederea lărgirii ariei de răspândire a revistei, şi a introducerii acesteia în baze de date internaţionale, începând cu nr. 4, vol. 17, 2007, rezumatul şi cuvintele cheie ale articolelor publicate în Revista Română de Informatică şi Automatică apar şi în limba engleză (atât în versiunea tipărită, cât şi cea online).

Revista este indexată în următoarele baze de date naționale și internațonale:

img2rria

 

Cei 36 de membri ai Colegiului de redacţie, la recomandarea cărora apar articolele în RRIA, sunt profesori din importante centre universitare din ţară (Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Academia de Studii Economice – Bucureşti, Universitatea Tehnică – Timişoara, Institutul Politehnic – Cluj, Institutul de Petrol şi Gaze – Ploieşti, Institutul Politehnic – Iaşi, Universitatea Politehnica – Bucureşti, Universitatea Craiova, Universitatea Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti, Academia Română, specialişti din domeniul IT, dar şi din Institutul de Matematică al Academiei de ştiinţe din Chişinău).

Revista este distribuită prin abonamente, beneficiarii fiind dintr-un spectru economic larg precum biblioteci atât universitare (UPB, Universitatea „Gh. Asachi”, UTCB, ASE, Universitatea de Vest Timişoara, Academia Tehnică Militară, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti, SNSPA – Bucureşti, BCU, Academia Naţională de Informaţii, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Bucureşti etc.), cât şi metropolitane (Bucureşti, Galaţi, Bacău, Suceava etc.), firme, dar şi prin donaţii (membrilor colegiului de redacţie, autorilor articolelor, la manifestările cu caracter ştiinţific organizate de ICI sau la care Institutul participă).