Despre fuzzificare

ing. Aurelia Cosmescu
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: În lucrare sunt prezentate două metode de fuzzificare a funcțiilor continue, folosind principiul extensiei şi rețelele neuronale fuzzy.

Cuvinte cheie: fuzzificare, regulator fuzzy, control fuzzy, principiul extensiei, rețele neuronale fuzzy.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Aurelia Cosmescu, Despre fuzzificare, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 47-51, 1997.